Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 9.4.2017. Me Vihreissä olemme puolustamassa myös niitä, joiden on vaikeaa tai mahdotonta ajaa omaa asiaansa. Tavoitteenamme on eettisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus, jossa turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat itsestäänselvyyksiä.

Siirry suoraan:

Ehdokkaat

Teemat

Vaalirahoitus

Kuopion vihreät ehdokkaat kuntavaaleissa 2017

Tue vaalikampanjaamme lahjoituksella!

Kuopion Vihreiden kuntavaaliteemat 2017

Kuopion Vihreät haluaa rakentaa kaupunkia yhdessä kuntalaisten kanssa ympäristön ehdoilla. Pidämme tärkeänä avointa päätöksentekoa, oikeudenmukaisuutta sekä kaikkien ihmisten osallisuutta ja tasa-arvoa. Heikoimmista huolehtiminen ylläpitää turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa.

Tarjotaan lapsille ja nuorille maailman paras koulutus

Kuopion Vihreät näkee koulutuksen koko yhteiskunnan menestyksen avaintekijänä. Tarjotaan lapsillemme laadukas varhaiskasvatus. Panostetaan peruskouluun, ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Kaikilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen kouluympäristöön.

Vahvistetaan yhteistyötä elinkeinoelämän, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen välillä. Varmistetaan riittävät tukitoiminnot, kuten oppilasterveydenhuolto ja opinto-ohjaus.

Pidetään huolta kaupungista ja luonnosta – Puijosta, metsistä ja vesistöistä

Huolehditaan asuinympäristön lähimetsistä ja virkistysalueista. Suositaan kevyempiä metsänhoitomenetelmiä ja säilytetään luonnon monimuotoisuus. Vaalitaan lähilampien ja Kallaveden puhtautta sekä kalakantoja.

Kehitetään tiivistä kaupunkirakennetta sekä toimivaa ja kohtuuhintaista joukkoliikennettä.

Kehitetään kävelyyn ja pyöräilyyn houkuttelevaa kaupunkia esimerkiksi parantamalla talvikunnossapitoa.

Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa: Tavoitteena resurssiviisas ja hiilineutraali Kuopio.

Edistetään työllisyyttä ja kestävää taloutta

Luodaan työpaikkoja alueen ja oppilaitosten vahvuuksiin tukeutuvalla elinkeinopolitiikalla.

Varmistetaan palvelut erityisesti pienyrittäjille sekä pidetään lupaprosessit sujuvina ja läpinäkyvinä. Otetaan käyttöön yritys- ja koulutusvaikutusarvioinnit.

Huolehditaan siitä, että Kuopiossa tehdään kestäviä hankintoja ja käytetään avointa hankintamenettelyä. Suositaan lähi- ja luomuruokaa sekä kausituotteita. Säästetään energiaa ja vähennetään ruokahävikkiä.

Tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista.

Torjutaan köyhyyttä ja syrjäytymistä

Varmistetaan, että kunnassa on asuntoja vähävaraisille. Pidetään huolta ennaltaehkäisevistä palveluista. Tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjumiseksi. Säilytetään palvelumaksut kohtuullisina. Tuetaan järjestöjen toimintaa ja kulttuurin monimuotoisuutta.

 

Tutustu myös Vihreiden kuntavaaliohjelmaan 2017

Kuopion Vihreiden vaalirahoitus

2016 (€) 2017 (€) selite
Puolueen/piirin vaalituki
Vaalirahalahjoitukset
Ehdokasmaksut 1800,00 60 € / ehdokas, köyhyysrajan alla elävät vapautettu
Yhteensä 1800,00
Ehdokaskuvaukset −2 405,60 Rinta- ja kokovartalokuva jokaiselle ehdokkaalle
Vaalijulisteet/esite/www-sivut −1 800,00 Ehdokasjulisteiden ja yhteisesitteen painatus
Vaalien lehti- ym. Ilmoitukset −15,44 −9 900,00 Mainontaa paikallis- ja ilmaisjakelulehdissä sekä maakuntalehdessä
Ostopalvelut vaalityöhön + palkkakulut −2 603,84 −5 700,00 vaaliduunarin palkkaus
Vaalitilaisuuksien tarjoilut −30,91 −600,00
Vaalien toripaikat/tilavuokrat −600,00
Ehdokaskoulutus ja -vaalityövalmennus −600,00
Muut vaalikulut −48,21 −3 600,00 Mainonta busseissa ja verkossa
Yhteensä −2 698,40 −25 205,60
YHTEENSÄ −2 698,40 −23 405,60