Tahdon yhdenvertaisuutta lain edessä

Olemme kansanedustajiemme kautta 5/6 enemmistöllä, kaksilla peräkkäisillä valtiopäivillä säätäneet perustuslaissa: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Avioliittolain muuttamisen vastustajien tuleekin osoittaan, mikä on se hyväksyttävä peruste, jolla homoseksuaalit voidaan asettaa avioliittolain edessä eri asemaan kuin heteroseksuaalit?