Kuopion Vihreiden yhteistoimintaohjeet

Ohjeiden filosofia

Jokaisen vihreän tehtävä on maailman parantaminen. Kukaan ei pysty siihen yksin eivätkä kaikki asiat kiinnosta ketään. Kuopion Vihreiden yhteistoimintaohjeiden on tarkoitus luoda reilun pelin säännöt, joilla vihreää toimintaa tehdään yhdessä Kuopiossa. Vihreä toiminta on perinteisesti ollut hyvin vapaamuotoista ja epämuodollista ja sellaisena sen halutaan jatkuvan. Yhteistoimintaohjeet koskevat jokaista vihreää toimijaa Kuopiossa muodollisesta asemasta riippumatta. Lähtökohtaisesti jokainen vastaa itse toiminnastaan, eikä kukaan sitä valvo, mutta tarvittaessa toimintaa johtavilla on velvollisuus puuttua poikkeamiin yhteistoimintaohjeista.

Vihreää toimintaa määrittävät Vihreät arvot, jotka on määritelty liiton periaateohjelmassa. Periaateohjelma on keskeisin Vihreän linjan muodostaja. Yhdessä poliittisen ohjelman kanssa se muodostaa Vihreän politiikan perustan. Jokaisen itseään Vihreäksi epäilevän tai sellaiseksi tunnistavan on syytä tutustua näihin asiakirjoihin. Oman yhdistyksen sääntöihin ja näihin ohjeisiin tutustuminen on myös tarpeen.

Yhteistoimintaohjeet muodostuvat viidestä itsenäisestä osasta:

  1. Yleiset periaatteet
  2. Yhdistystoiminta
  3. Vaalit
  4. Luottamushenkilöt (päivitetty 23.3.2017)
  5. Viestintä

Kurinpito

Toimintatavoistaan on ensisijassa vastuussa jokainen toimija itse. Toiminnassa mukana olevan tulee kyetä arvioimaan oman toimintansa eettisyyttä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja ovat kuitenkin velvollisia puuttumaan tilanteeseen, jos joku vihreä toimija toistuvasti tai jatkuvasti toimii näitä ohjeita vastaan tai muutoin sopimattomalla tavalla. Tilanteessa, jolloin puuttuminen katsotaan aiheelliseksi, on valtuustoryhmän puheenjohtajan ja yhdistyksen puheenjohtajan ensisijaisesti pyrittävä henkilökohtaisen keskustelukontaktin kautta kuulemaan tilanteen osapuolia, kertomaan käytettyjen toimintatapojen ongelmallisuudesta ja ohjaamaan oikeaan toimintaan. Tilannetta voidaan käsitellä valtuustoryhmän tai yhdistyksen hallituksen kokouksessa mikäli siihen liittyy eri mielisyyttä toiminnan sopivuudesta. Jokaisella on oltava valmius yleiseen keskusteluun toiminastaan, jos sen arvioidaan olevan ristiriidassa yhteisesti hyväksyttyjen toimintatapojen kanssa. Toistuvista puuttumisista huolimatta sopimattomia toimiaan jatkava henkilö voidaan yhteiskokouksen päätöksellä erottaa luottamushenkilöryhmästä ensin määräajaksi ja ellei tilanne korjaannu, pysyvästi. Toistuva tai jatkuva sääntöjen rikkominen on peruste henkilön sulkemiselle määräajaksi luottamustehtävävaalin ulkopuolelle. Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään erottaa henkilön yhdistyksen jäsenyydestä, mutta perusteiden tähän tulee olla erityisen raskaat.