Kuopion Vihreiden yhteistoimintaohjeet

Ohjeiden filosofia

Jokaisen vihreän tehtävä on maailman parantaminen. Kukaan ei pysty siihen yksin eivätkä kaikki asiat kiinnosta ketään. Kuopion Vihreiden yhteistoimintaohjeiden on tarkoitus luoda reilun pelin säännöt, joilla vihreää toimintaa tehdään yhdessä Kuopiossa. Vihreä toiminta on perinteisesti ollut hyvin vapaamuotoista ja epämuodollista ja sellaisena sen halutaan jatkuvan. Yhteistoimintaohjeet koskevat jokaista vihreää toimijaa Kuopiossa muodollisesta asemasta riippumatta. Lähtökohtaisesti jokainen vastaa itse toiminnastaan, eikä kukaan sitä valvo, mutta tarvittaessa toimintaa johtavilla on velvollisuus puuttua poikkeamiin yhteistoimintaohjeista.

Vihreää toimintaa määrittävät Vihreät arvot, jotka on määritelty liiton periaateohjelmassa. Periaateohjelma on keskeisin Vihreän linjan muodostaja. Yhdessä poliittisen ohjelman kanssa se muodostaa Vihreän politiikan perustan. Jokaisen itseään Vihreäksi epäilevän tai sellaiseksi tunnistavan on syytä tutustua näihin asiakirjoihin. Oman yhdistyksen sääntöihin ja näihin ohjeisiin tutustuminen on myös tarpeen.

Yhteistoimintaohjeet muodostuvat viidestä itsenäisestä osasta:

  1. Yleiset periaatteet
  2. Luottamushenkilöt
  3. Viestintä
  4. Kurinpito