Yhteistoimintaohjeet: kurinpito

Kurinpito

Toimintatavoistaan on ensisijassa vastuussa jokainen toimija itse. Toiminnassa mukana olevan tulee kyetä arvioimaan oman toimintansa eettisyyttä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja ovat kuitenkin velvollisia puuttumaan tilanteeseen, jos joku vihreä toimija toistuvasti tai jatkuvasti toimii näitä ohjeita vastaan tai muutoin sopimattomalla tavalla. Tilanteessa, jolloin puuttuminen katsotaan aiheelliseksi, on valtuustoryhmän puheenjohtajan ja yhdistyksen puheenjohtajan ensisijaisesti pyrittävä henkilökohtaisen keskustelukontaktin kautta kuulemaan tilanteen osapuolia, kertomaan käytettyjen toimintatapojen ongelmallisuudesta ja ohjaamaan oikeaan toimintaan. Tilannetta voidaan käsitellä valtuustoryhmän tai yhdistyksen hallituksen kokouksessa mikäli siihen liittyy eri mielisyyttä toiminnan sopivuudesta. Jokaisella on oltava valmius yleiseen keskusteluun toiminastaan, jos sen arvioidaan olevan ristiriidassa yhteisesti hyväksyttyjen toimintatapojen kanssa.

Kurinpitotoimien kohteeksi voi joutua esimerkiksi

• laiminlyömällä luottamustehtäviensä hoidon olennaisella tavalla
• liittymällä kilpailevan poliittisen yhdistyksen tai vihaliikkeen jäseneksi
• jättämällä noudattamatta viestintäkanavien luottamuksellisuussääntöjä tai niiden käytöstä annettuja ohjeita
• tulemalla tuomituksi rikosoikeudellisessa prosessissa
• aiheuttamalla yhdistykselle, luottamushenkilölle tai ehdokkaalle vakavaa mainehaittaa
• käyttäytymällä epäasiallisesti tai aggressiivisesti yhdistyksen toiminnassa
• antamalla syrjiviä lausuntoja
• kiusaamalla tai häiritsemällä toista toiminnassamme mukana olevaa henkilöä

Kurinpitotoimet

Epäasialliseen käytökseen puuttuminen epävirallisissa viestintäkanavissa:

Epäasialliseen käytökseen on viestintäkanavan ylläpitäjällä velvollisuus puuttua. Ylläpitäjällä on oikeus määritellä kurinpitokeinot ja niiden laatu.
Kurinpito Kuopion Vihreiden virallisissa viestintäkanavissa tai Kuopion Vihreiden järjestämissä tapahtumissa esiintyvissä väärinkäytöksissä:
Asian selvittämisestä ja kurinpitotoimista vastaa yhdistyksen puheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa henkilökohtaisesti osapuolena väärinkäytöksessä asiaa hoitaa varapuheenjohtaja. Mikäli puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat molemmat osapuolia asian ratkaisee yhdistyksen hallitus. Asiaa selvittävän tahon on ennen kurinpitotoimia kuultava osapuolia. Kurinpitotoimien kohteeksi joutuvalla on oikeus antaa kirjallinen vastine asiaan ennen kurinpitotoimien voimaan saattamista.

Kurinpitotoimia ovat:

Erottaminen kaikista Kuopion Vihreiden virallisista viestintäkanavista, kahden kuukauden tai kuuden kuukauden ajaksi tai toistaiseksi.

Kurinpito valtuustoryhmässä tapahtuvassa väärinkäytöksessä:

Kurinpitotoimista vastaa valtuustoryhmänpuheenjohtaja. Puheenjohtajan ollessa henkilökohtaisesti osapuolena väärinkäytöksessä asiaa hoitaa varapuheenjohtaja. Mikäli puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat molemmat osapuolia, asian ratkaisee valtuustoryhmä. Asiaa selvittävän tahon on ennen esityksen tekemistä kurinpitotoimista kuultava osapuolia. Kurinpitotoimien kohteeksi joutuvalla on oikeus antaa kirjallinen vastine asiaan käsittelyyn. Päätöksen kurinpitotoimista tekee aina valtuustoryhmä.

Kurinpitotoimia ovat:

Erottaminen valtuustoryhmän toiminnasta, kahden kuukauden tai kuuden kuukauden ajaksi tai loppu vaalikaudeksi.

Kurinpito toistuvissa, jatkuvassa tai vakavassa väärinkäytöksessä:

Toistuvista puuttumisista huolimatta sopimattomia toimiaan jatkava henkilö tai henkilö joka syyllistyy vakavaan väärinkäytökseen voidaan yhteiskokouksen päätöksellä sulkea luottamustehtävävaalien ulkopuolelle loppu vaalikaudeksi

Yhdistyksestä erottaminen:

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen niillä perusteilla mitä yhdistyksen säännöissä sanotaan.