Kuopion Vihreiden hallitukselle on 12.4. jätetty 12 jäsenen allekirjoittama vaatimus yhdistyksen kokouksen koolle kutsumisesta Ari Paanalan aseman kuntavaaliehdokkaana Kuopion Vihreiden listalla ratkaisemiseksi. Kuopion Vihreiden hallitus totesi kokouksessaan 13.4. vaatimuksen olevan riittävän yksilöity ja riittävän monen äänioikeutetun jäsenen allekirjoittama että asia on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa 20 päivän kuluessa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 23.4. ja hallitus päätti lisätä asian käsittelyn kevätkokouksen asialistalle. 

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja Petteri Heikkinen, 0400 988 668