Flow-Flow admin info: Please choose stream layout on options page.

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021 pidetään sunnuntaina 13.6. (ennakkoäänestys 26.5. – 8.6.). Kuopion Vihreät asettaa Vihreän liiton ehdokkaat Kuopion kaupungissa.

Ehdokkaat

Kuntavaaliohjelma 2021

Tavoitteemme on Kuopio, jossa jokainen voi vaikuttaa niin ympäristöönsä kuin yhteisiin asioihin. Kuopiossa päätöksenteko on avointa ja tietoon perustuvaa. Hyvinvoivassa Kuopiossa jokainen saa apua ja tukea silloin, kun sitä tarvitsee. Kuopio on kaupunki, joka vaalii monimuotoista luontoaan, puhtaita vesistöjään ja kulkee Itä-Suomen etulinjassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ilmasto ja ympäristö

Kuopiossa ilmastotoimissa ovat mukana kaikki kaupunkilaiset ja koko kaupunkiorganisaatio.

Puolustamme puhdasta Kallavettä ja suojelemme Puijoa sekä muita arvokkaita metsiämme. Metsien hoidossa luonto- ja virkistysarvot ovat etusijalla taloudellisiin tavoitteisiin nähden. Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman mukaisesti hiilensidontaa lisätään hakkuumääriä hillitsemällä ja jatkuvapeitteisen metsänhoidon osuutta lisätään merkittävästi. Vielä suojelematta olevia luontoarvoiltaan arvokkaita kaupungin metsiä suojellaan osana METSO-suojeluohjelmaa. Kuopiossa kierrätystä lisätään entisestään, ruokahävikkiä pienennetään ja puhdasta lähiruokaa vaalitaan. Kuopiossa investoidaan hiilineutraaliin lämmöntuotantoon ja luovutaan turpeen käytöstä vähitellen kokonaan.

Koulutus

Kuopiossa kaikilla on turvallinen koulu jossa jokainen saa riittävän tuen oppimiseen ja koulunkäyntiin. Opinpolut kulkevat turvallisesta varhaiskasvatuksesta aina monipuolisiin jatkokoulutusmahdollisuuksiin saakka. Jokainen nuori saa peruskoulun jälkeen opiskelupaikan sekä tarvitsemansa tuen opiskeluun. Tavoitteemme on että Kuopio on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki, jossa panostetaan koulutukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

Hyvinvointi ja kulttuuri

Kuopiossa ketään ei jätetä yksin eikä kiusata. Haluamme, että mielenterveyteen saavat tukea niin lapset kuin aikuiset, matalalla kynnyksellä. Puolustamme sosiaali- ja terveyspalveluita jotka ovat kaikkien kuopiolaisten saatavilla sekä digitaalisesti että lähelle ihmisiä tulevina palveluina. Ennaltaehkäiseviin palveluihin satsataan jotta vältyttäisiin korjaavilta toimenpiteiltä. Asiakasmaksut pysyvät kohtuullisina kaikille. Kuopiossa perheet saavat varhaista tukea ja ikäihmisten arjessa apua on riittävästi saatavilla.

Kuopiossa sivistys, kulttuuri ja taiteesta nauttiminen sekä harrastaminen ovat mahdollisia jokaiselle. Kirjastot ja kansalaisopisto ovat kaikkien kuopiolaisten saavutettavissa. Kaupunki tukee niin kulttuuritoimijoita kuin liikunta- ja urheiluseuroja tasapuolisesti. Kuopiossa on vahva järjestökenttä, jonka tekemää työtä arvostetaan ja sille luodaan myös edellytyksiä.

Kestävä kaupunki

Kuopiosta rakennetaan kestävää, hiilineutraalia kaupunkia, jossa asuminen on viihtyisää ja kohtuuhintaista ja asuinalueet monimuotoisia. Puolustamme lähimetsiä, puistoja, asuinalueiden vehreyttä sekä kaikkien yhteisessä käytössä olevia rantoja.

Ihmisten liikkumista ei rajoiteta vaan liikkumisesta eri kulkuneuvoilla tehdään ekologisesti kestävämpää ja edistetään viisasta liikkumista. Kaupunkipyörien määrää kasvatetaan ja joukkoliikenteen sujuvuutta edistetään. Bussilippujen hinnat pidetään kohtuullisina. Pyöräilyn suosiota kasvatetaan sujuvilla, turvallisilla ja nopeilla pyöräväylillä. Kävelyn reiteissä kiinnitetään huomiota viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Sähköautojen latauspisteiden ja biokaasun jakeluverkoston laajenemista edistetään.

Kuopio toimii yrittämisen mahdollistajana ja edistää erityisesti pienten yritysten pärjäämistä. Kuntatalouden kannalta kannattava ja monipuolinen elinkeinoelämä sekä yrittäjyys ovat ensiarvoisen tärkeitä. Alueellista etua valvotaan niin ratahankkeissa kuin tieliikenteen investoinneissa. Kuopio ja koko Itä-Suomi tarvitsee hyvät raideyhteydet.

Kuopiossa päätöksenteko on avointa, pitkäjänteistä, demokraattista ja tietoon perustuvaa sekä kuntalaisia osallistavaa. Syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja esteettömyys ohjaavat kaikkea toimintaa.

– HUOMENNA KUOPIO ON VIHREÄ –

Huomenna Kuopio on Vihreä -logo

Mitä ehdokkaamme sanovat?