Harri Auvisen Savon Sanomissa 25.10.2013 julkaistu kirjoitus

Kuopion kaupungin taloutta oikaistaan parhaillaan monipuolisella keinovalikoimalla. Puheet helposta ja laiskasta ratkaisusta yksistään kunnallisveroprosenttia korottamalla voidaan jättää tyystin omaan arvoonsa.

Aktiivisten sopeutustoimien seurauksena kuluvan vuoden tulosennuste on parantunut huomattavasti keväisestä. Tästä huolimatta alijäämää uhkaa kertyä noin. seitsemäntoista miljoonaa euroa. Samalla aikaisempien vuosien kumulatiivinen tulos kääntyy ensimmäistä kertaa alijäämäiseksi.

Tilanne edellyttää kuntalain mukaan suunnitelman laatimista talouden tasapainottamiseksi seuraavan neljän vuoden aikajänteellä. Velvoitetta ei päästä karkuun, vaikka useat vertailukunnat ovat meitä vielä reilusti heikommassa jamassa.

Kaupunginhallitus onkin peräänkuuluttanut virkajohtoa esittämään palvelurakennetta ja toimintatapoja tehostavia uudistuksia. Tavoitteena on keventää nykyisiä hallintomalleja, jolloin säästöt eivät kohdistuisi lähtökohtaisesti asiakasrajapintaan. Ikäviltäkään leikkauksilta ei voida silti täysin välttyä.

Käsittelyssä olevan talousarvion suurin kipupiste on eittämättä kolmen koulun lakkauttamiskirjaus ensi syksystä alkaen.

Virkahenkilöstö valmisteli esityksen kuulematta kasvun ja oppimisen lautakuntaa. Nykyinen kaupungin johtosääntö mahdollistaa menettelyn, mutta silti valittu tie on hyvin arveluttava demokratian toteutumisen kannalta.

Kaupungin arvot ja toimintaperiaatteet korostavat yhdessä tekemistä, vuorovaikutusta sekä kysymysten ja erilaisten näkemysten huomioon ottamista. Tässä valossa koululaisten vanhempien närkästys kuulemistilaisuuksien järjestämisestä vasta kaupunginhallituksen päätöskokouksen jälkeen on hyvin ymmärrettävää.

Talousarvio odottaa tosin vielä valtuuston käsittelyä 4.11. ja 11.11. Onneksi näin.

 

Vallitsevassa tilanteessa kaupunginhallitus joutuu keskittymään lähes yksinomaan talouden sopeuttamiseen.

Arvojohtaminen on entistä vaikeampaa.

Tästäkin syystä on perusteltua kasvattaa lautakuntien roolia myös talousarvion laadinnan yhteydessä.

Merkittäviä kouluverkostoratkaisuja tulee käsitellä yhdessä kasvun ja oppimisen sekä kaupunkirakenne lautakunnissa osana laajempaa kokonaisuutta. Vasta tämän seulan läpäistyään esitys olisi valmis hallituksessa päätettäväksi.

 

Kahden koulutietään aloittavan lapsen isänä minun on helppo samaistua vanhempien huoleen nuorten tulevaisuudesta.

Kasvun ja oppimisen palvelualuetta on höylätty niin useasti, että luu alkaa paistaa läpi. Ovatko esitetyt lakkautukset kannattavia pidemmällä aikajänteellä? Suuremmissa ryhmissä ja kouluissa pudokkaiden riski väistämättä kasvaa.

Lähikoulut minimoivat koulumatkat ja lisäävät asuinalueiden houkuttelevuutta. Tämä jos mikä tukee kaupungin kasvua. Hyvä koulutuspolitiikka on parasta sote-politiikkaa.

Yksikin hukattu nuori maksaa yhteiskunnalle useamman vuoden euromääräisen säästön ja onhan niitä muitakin arvoja olemassa.

Harri Auvinen

Helsingin yliopiston tutkijatohtori, Kuopion kaupunginvaltuutettu sekä kaupungin hallituksen jäsen.

Linkki alkuperäiseen tekstiin: http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/arvojohtamista-kehiin/1702525