Olen seurannut alan ammattilaisten keskustelua lasten ja nuorten mielenterveydestä. Elämä on tuonut omakohtaista kokemusta. Tiedän miltä tuntuu menettää lapsensa, kun apu ei saavuta. Depressio on syöpä, josta selvitäkseen tarvitaan oikea-aikaista auttamista ja hoitoa. Auttaminen kuuluu kaikille. Kaikki voimme auttaa omilla tavoillamme. On kyettävä puuttumaan ennakkoon. Välinpitämättömyys on pahinta. Kuopion kaupungin tavoite Hyvän elämän kaupunki on mahdollinen, mutta sen eteen on tehtävä töitä. 

Nyky-yhteiskunnan arvot ja jatkuva suorittaminen, jossa ihmisarvo mitataan tulosten perusteella, koettelee henkisiä voimavarojamme. Kaikille ei ole annettu yhtä hyviä lähtökohtia elämään, mutta sitä ei huomioida, saati jaeta tasoituksia. Putoamistaistelu alkaa jo lapsuudesta. Mielenterveys alkaa horjua, kun jaksamisemme henkiset voimavarat ylittyvät. Itseluottamus murenee. Haaveet eivät kanna loputtomiin. Jokainen tarvitsee tukea ja välittämistä.

Kirkon ja muiden uskonnollisten arvomaailmaa luovien yhteisöjen rooli on tärkeä henkisen arvomaailman uudelleen rakentamisessa. Heitä tarvitaan. Henkisyys on yksi jaksamisen voimavaroista. Suvaitsevaisuus lähtee itsestämme. On sisäistettävä, että Jumalan silmien alla jokainen ihminen on yhtä arvokas ja tärkeä. Tekomme tai mikään mukaan tekijä ei määrittele ihmisarvoa. Se säilyy aina vakiona. Elämällä tulee olla inhimilliset olosuhteet. Keneltäkään ei tule vaatia enempää kuin mitä jaksaa.

Kaupunki on rakentanut suurella rahalla liikunta- ja kulttuuritiloja. Niillä on ennalta ehkäisevää vaikutusta silloin kun ne ovat saavutettavissa. Investointien takaisin maksaminen edellyttää palvelujen hinnoittelemista. Tällöin on vaarana, että tilat eivät ole kaikkien saavutettavissa. Taloudellinen tilanne asettaa rajat harrastamiselle. Kaksi vuotta sitten perustin dreamerskuopion. Sen tarkoituksena on auttaa nuoria harrastamaan. Tähän hyvin toimivaan tukitoimintaan on tulossa toukokuun jälkeen katko nykyisen tukirahoituksen päättyessä. Toimintaa on tarkoitus taas jatkaa kesän jälkeen, mutta moni asia on vielä ratkaisematta, jotta tämä onnistuisi. Pyydän apuanne.

SIHTI:n toiminta tulee uudelleen käynnistää. Siellä nuorten mieltä askarruttaviin ongelmiin haetaan ratkaisuja ja selvitetään tarvetta jatkotutkimukseen ja hoitoon. Vaikeinta on toiminnan rahoitus, kun siihen ei ole varauduttu kaupungin talousarviossa.

Akuuttivaiheessa oleville lapsille ja nuorille tarvitaan lisää hoitotilaa Niuvan ja Puijon sairaaloiden yhteyteen.  Kaavoituksellisia esteitä ei ole. Tarvitaan ainoastaan rakentamispäätös ja rahoitus.

Valtion Kuopion kaupungille palauttama 1,7 miljoonan perintöraha tulee osoittaa kaikkein akuuteimmassa tilanteessa olevien pelastamiseksi. Muun auttamisen on mahdollista toteuttaa seurojen ja järjestöjen yhteistyöllä Live Aid-hengessä. Auttamisesta tulee hyvä mieli vastasi ystäväni Raimo Sonninen miksi kysymykseeni, kun kehitimme Siikaniemeä.

Autetaan yhdessä. Kaikesta voi selvitä.

 

Pauli Sonninen

Pauli Sonninen

arkkitehti, kuntavaaliehdokas