Taidetta kuntaan

Taidetta kuntaan

Kuntien kulttuuritoimintalakiin saatiin kauan kaivattu muutos sen uudistuessa 2019. Taiteen ja kulttuurin merkitys kirjautui entistä vahvemmin niin hyvinvoinnin ja terveyden osatekijänä kuin osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajanakin. Kulttuuri luo myös...

Mitä se kulttuuri oikein on?

Unesco määrittelee kulttuurin ihmiskunnan yhteiseksi perinnöksi, johon vaikuttavat niin aikakausi, paikka kuin ihmiset. Kulttuuri sisältää määritelmän mukaan taiteen ja kirjallisuuden lisäksi elintavat, yhteiselämän, traditiot ja arvojärjestelmän. Kulttuuri tarkoittaa...