Unesco määrittelee kulttuurin ihmiskunnan yhteiseksi perinnöksi, johon vaikuttavat niin aikakausi, paikka kuin ihmiset. Kulttuuri sisältää määritelmän mukaan taiteen ja kirjallisuuden lisäksi elintavat, yhteiselämän, traditiot ja arvojärjestelmän. Kulttuuri tarkoittaa siis myös yhteisön elämäntapaa.

Tämä sosio-kulttuurinen elämäntapa on vahvasti yhteydessä terveyteen muun muassa aivoterveyteen Hyypän tutkimuksen mukaan. Mutta miksi kulttuuri vaikuttaa positiivisesti aivoterveyteemme ja siten kokonaisvaltaisesti terveyteemme? Kaikki juontaa tutkimuksen mukaan lapsuuteen. Lapsuudessa omaksuttu luottamus kanssaihmisiin, sosiaalisuus ja kulttuurin harrastaminen lisäävät kokemusta ryhmään kuulumisesta, läsnäolon tunnetta. Tästä seuraa muutoksia aivoihin ja siten edelleen vaikutukset ulottuvat hyvinvointiin. Tutkimuksessa nostettiin esille varsinkin sosiaalista läsnäolon tunnetta lisäävien harrastuksien vaikutukset hyvinvointiin. Kyse voi siis olla ryhmätanssista kansalaisopistossa tai tanssilavalla, taide-elämyksestä ventovieraiden joukossa ja yhtälailla talkoot tienvarsien siivouksen parissa.

Kunnallispoliittisesta näkökulmasta kulttuuriin ajatellaan kuuluvan taidelaitokset, museot, mutta myös oman kaupunkimme tarjoama sosio-kulttuurinen ympäristö. Kulttuuri ja etenkin kulttuurin harrastaminen yhdessä muiden kanssa pitää tutkitusti ihmiset tehokkaasti hengissä. Kyllä, ihminen on kuin onkin laumaeläin! Korona aika onkin osoittanut monella eri tavalla sen, kuinka tärkeätä kulttuuri ja yhdessä toimiminen on. Voi kuinka ihmiset sitä kaipaavatkaan.

Kuopion taidelaitokset ovat viime vuosien aikana uudistuneet ja toiminta on ollut erittäin laadukasta. Uutena kohteena, jonka avautumista odotan, on museo kokonaisuus. Kaikkiaan kaupunki on panostanut vahvasti kulttuuriin menneinä vuosina ja sosio-kulttuurista tomintaa kaupunki tukee muun muassa avustuksia kautta. Ja onhan meillä useampikin suuri kulttuuritapahtuma kaupungissa. Niin, ja ei pidä unohtaa kouluja, joissa myös huomioidaan kulttuurikasvatus esimerkiksi taidetestaajien muodossa.

Mitä me voimme tehdä lisää kuntapolitiikassa tämän suhteen? Tietysti tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua ja osallistaa muita kuntalaisia erilaisiin tapahtumiin. Tarjota mahdollisuutta toteuttaa matalan kynnyksen kulttuuritekoja ihan ympäri kaupunkia. Turvata lasten harrastusmahdollisuuksia. Tarjota ryhmätoiminnalle mahdollisuuksia niin tilojenkuin taloudellisen toiminnan tukemiseksi ihan kaikille ikäryhmille . Panostaa edelleen koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuuritarjontaan. Sillä kuten tutkimus on osoittanut, kaikki panostus kulttuuriin ja taiteisiin, varsinkin kun setehdään ryhmässä, lisää kuntalaisten hyvinvointia ja on sitä kautta ennen kaikkea ennaltaehkäisevää työtä. Työtä, johon tulee panostaa!

Lähteenä käytetty Hyypän Kulttuuri ja terveys tekstiä Duodecim.

Liisa Pietikäinen

Liisa Pietikäinen

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja, kuntavaaliehdokas