Miksi nuorten maksuton ehkäisy on tärkeää?

Miksi nuorten maksuton ehkäisy on tärkeää?

Ehkäisy voi olla nuorille kohtuuttoman kallista ja ehkäisystä aiheutuvat kustannukset voivat muodostaa esteen sopivan ehkäisyn käytölle. Nuoret aikuiset ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, työttömiä tai pätkätyöläisiä. Jokaiselle nuorelle täytyy hänen rahallisesta...