Ehkäisy voi olla nuorille kohtuuttoman kallista ja ehkäisystä aiheutuvat kustannukset voivat muodostaa esteen sopivan ehkäisyn käytölle. Nuoret aikuiset ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, työttömiä tai pätkätyöläisiä. Jokaiselle nuorelle täytyy hänen rahallisesta tilanteestaan riippumatta tarjota mahdollisuus hänelle parhaiten sopivaan ehkäisyyn. Tällä hetkellä nuoret ovat ehkäisyn suhteen myös eriarvoisessa asemassa keskenään, sillä raskaudenkeskeytykset painottuvat matalan koulutus- ja tulotason ryhmiin.

kondomeja

Näen tärkeänä, että tulevaisuudessa ehkäisy tarjotaan Kuopiossa maksutta kaikille alle 25-vuotiaille. Myös Väestöliitto puoltaa maksutonta ehkäisyä 25-vuotiaaksi saakka, sillä raskaudenkeskeytyksiä tehdään kaikkein eniten 20–24-vuotiaille ja samoin valtaosa klamydiatartunnoista todetaan nuorilla aikuisilla. On tärkeää huomata, että aborttien ja seksitautien määrä on selvästi vähentynyt niissä kunnissa, joissa maksutonta ehkäisyä on otettu käyttöön.

Kunnan tulee tarjota nuorille maksutta hormonaalista ehkäisyä, kondomeja sekä muita hormonittomia ehkäisyvalmisteita sen mukaan, mikä sopii nuorelle ja hänen tilanteeseensa parhaiten. Kondomien merkitys ehkäisyssä on erityisen suuri, sillä klamydiaa ja muita seksitautitartuntoja pystytään ehkäisemään vain kondomilla ja suuseksisuojalla. Kondomeja tulisikin tarjota nuorille maksutta ehkäisyneuvolassa ja matalalla kynnyksellä saataviksi kouluissa, nuorisotaloilla ja tapahtumissa. Kunnan tarjoamassa valikoimassa tulee olla myös kumiallergisille kehitettyjä kondomeja ja naisten kondomeja. Kunta voi tarjoamallaan ehkäisyllä ja ehkäisyneuvonnalla tukea sitä, että vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisesti kaikille sukupuolille.

Ehkäisyneuvonta ja maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille edistävät nuorten terveyttä ja hyvinvointia. On valtavan tärkeää, että nuoret löytävät ja pystyvät käyttämään itselleen sopivinta
ehkäisymuotoa ja että seksitauteja ehkäistään tehokkaasti. Kunnan kaikilla sektoreilla tulee tehdä vahvaa yhdenvertaisuustyötä ja myös ehkäisyn tulee olla kaikkien nuorten saavutettavissa, mukaan lukien sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret, vammaiset, romanit, maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt.

Kunnilla olisi mahdollisuus tehdä monessakin asiassa huomattavan paljon enemmän ennaltaehkäisevää työtä ja samalla vähentää ongelmia ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Näen, että nuorten ehkäisyn mahdollistaminen on yksi niistä asioista. Kuopion kokoisessa kunnassa alle 25-vuotiaille tarjottava maksuton ehkäisy voi tuottaa pitkällä aikavälillä huomattavasti enemmän säästöjä kuin kustannuksia. Kun virkahenkilöstön vastaus syyskuun valtuustossa jätettyyn, laajasti puoluerajojen yli kannatusta saaneeseen aloitteeseen tulee takaisin kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn, minä ja koko muu vihreä valtuustoryhmä puolustamme maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille.

Veera Willman

Veera Willman

kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu