Eri medioista olemme saaneet lukea, että Kuopion kaupunki jatkaa edelleen Finnpulpin sellutehdashankkeen edistämistä tiiviissä yhteistyössä yhtiön kanssa. Finnpulpille varattua tonttia koskeva vuokrasopimus on tulossa lokakuussa päätettäväksi Kuopion kaupunkirakennelautakuntaan ja tämän jälkeen kaupunginhallitukseen. Edellinen sopimus Sorsasalon tonttia koskien raukesi 19.12.2019, koska Finnpulp ei saanut hankkeelleen ympäristölupaa.

KHO:n päätöksen perusteella tehdasta ei voida rakentaa, mikäli Kallaveteen kohdistuva vesistökuormitus ei kokonaisuutena alene. Tällainen ei ole näköpiirissä – ilmastonmuutoksen aiheuttama valunnan lisääntyminen pitää nykyiset ravinnekuormat ennallaan tai voi jopa lisätä niitä. Kallavedellä on siis uhka rehevöityä entisestään jo ilman minkään kokoisen sellutehtaan rakentamistakin.

Kuopion kaupungin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmia ei tulisi perustaa epävarmoille oletuksille. Alueen muu kehittäminen ja tonttikaupat menevät pitkän lupaprosessin ajaksi jäihin ja todennäköinen lopputulema on sama eli tehdasta ei voida rakentaa. Uusi YVA-menettely ja ympäristölupaprosessi valituskierroksineen voivat viedä viisikin vuotta. Kaavaillun tehtaan vaikutusalueen asukkaita ja kesäasukkaita kohtaan asian valmistelun jatkaminen on epäoikeudenmukaista.

Kaupungin ei tule allekirjoittaa uutta vuokrasopimusta. Kun juna on jo mennyt, niin on turha enää seisoa asemalla. Sen sijaan pitäisi jo miettiä, millä muilla välineillä päästäisiin eteenpäin.

Marja Berg

Marja Berg

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Petteri Heikkinen

Petteri Heikkinen

Kuopion Vihreiden puheenjohtaja