Kansanedustaja, kansanedustajaehdokas (sd.) Riitta Myllerin ja tekniikan tohtori, kansanedustajaehdokas (vihr.) Harri Auvisen aiemmin Savon Sanomissa julkaistu kirjoitus.

Yhteinen etumme on, että vähennämme kivihiilen polttoa Suomessa ja edistämme samalla kotimaisten uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Kivihiili on pärjännyt markkinoilla, sillä sen hinta on alhainen erityisesti päästökaupan toimimattomuudesta johtuen. Hiilen hintaa on lisäksi laskenut yleinen talouden alavire sekä Yhdysvalloissa käyttöönotettu liuskekaasu. Kivihiili on haitallinen ilmastolle ja maamme vaihtotaseelle.

Itä-Suomessa on merkittävä potentiaali kasvattaa kotimaisen puuhakkeen käyttöosuutta juuri kivihiilen kustannuksella. Vuosi takaperin julkistettu professoriryhmän raportti ” Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla ” hahmottelee tapoja, joilla Suomesta tehtäisiin energiaomavarainen vuoteen 2050 mennessä. Samalla on mahdollista luoda työpaikkoja, edistää teknologiavientiä sekä vahvistaa maamme kilpailukykyä. Tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan moninaisia toimia unohtamatta energiatehokkuuden kasvattamista.