Kansanedustajaehdokas Harri Auvisen (vihr.) aiemmin Savon Sanomissa 30.3.2015 julkaistu kirjoitus.

Rakennusten sisäilmaongelmat ovat kansantaloudellisesti erittäin merkittävä kuluerä. Ikävintä sisäilmaongelmissa on, ettei niitä välttämättä pääse karkuun esimerkiksi koulussa, päiväkodissa tai vaikkapa työpaikalla. Ongelmaa myös vähätellään tai se jopa kiistetään.

Nykyisen rakennuskannan sisäilmaoireiden syitä on lukuisia. Osassa taustalla on vuotanut katto tai putkisto ja joidenkin rakennusten alapohja on päästänyt kosteutta lävitseen. Joissakin rakennuksissa on puolestaan huonosta ilmanvaihdosta tai koneellisen ilmanvaihdon huollon laiminlyönneistä johtuvia ongelmia. Julkisessa rakentamisessa tehdään suoranaisia virheitä kiireen ja riittämättömän valvonnan johdosta. Rakentamisen laadussa on edelleen paljon parannettavaa.

Ihmisten selittämättömät terveysongelmat ovat usein suoraan kytköksissä rakennusten kosteus- ja homevaurioihin. Työterveyslaitos on hiljattain arvioinut vaurioista aiheutuvien kustannusten olevan vuositasolla 450 miljoonaa euroa. Tässä luvussa on mukana itse oireiden tutkimisesta ja sairastelusta aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset.

Sairastelu aiheuttaa työtehon ja tuottavuuden laskun lisäksi huomattavaa inhimillisistä kärsimystä, jota ei voi edes mitata rahassa.

Rakennusten merkittävimpien kosteus- ja homevaurioiden kertaluonteiset korjauskustannusten on arvioitu valtakunnallisesti olevan noin 1,4 miljardia euroa. Pidemmän päälle tulee siis edullisemmaksi tehdä korjaukset kuin jatkaa sairastelua! Seuraavan hallitusohjelmaan onkin saatava lääkkeet asian korjaamiseksi tulevan vaalikauden aikana. Käytännössä valtion talousarvioon on sisällytettävä korjausrakentamiseen kohdennettua määrärahaa nykyistä enemmän. Samalla vähennämme sairastelua, luomme työpaikkoja rakennusalalle ja elvytämme taloutta tilanteessa, jossa rakentaminen on edullista.

Korjausrakentamisen niukkoja määrärahoja ei voida perustella valtion velkataakalla, sillä nykyisin hoidamme velaksi oirehtivia ihmisiä.