Kuopion kaupungin merkittävä päätös puhtaamman Kallaveden kannalta on suhtautuminen Finnpulpiin; ’maailman suurimpaan sellutehtaaseen’.

Finnpulpille varattua tonttia koskeva esisopimus käsiteltiin Kuopion kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa ja kaupunginhallituksessa lokakuussa 2020. Edellinen vuokrasopimus Sorsasalon tonttia koskien raukesi 19.12.2019, koska Finnpulp ei saanut hankkeelleen ympäristölupaa.

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa Matti Sariola (virh.) ehdotti, ettei jo kertaalleen hylätyn hankkeen tekohengittämisestä luovuttaisiin. Hänen esitystään ei kannatettu, joten se raukesi. Päätöksenteon seuraavassa vaiheessa olin niin ikään ainut kaupunginhallituksen jäsen, joka arvotti Kallaveden säilyttämisen uusista päästöistä vapaana tärkeämmäksi kuin tehtaasta koituva taloudellinen hyöty. Jätin esisopimuksen laatimista puoltavasta päätöksestä eriävän mielipiteen. Päätöksen merkitystä korostaa se, että eriävän mielipiteen jättäminen oli minulle ensimmäinen kahdeksan vuoden kaupunginhallituksen jäsenyyden aikana.

Kuntalaiset laativat esisopimuksen jatkamisesta 25 oikaisuvaatimusta. Esisopimuksen suhteen rintamalinjat tulivat jo selväksi aikaisemmassa kaupunginhallituksen käsittelyssä, joten äänestyttämisen yrittäminen olisi ollut turhaa. Sitä paitsi oikaisuvaatimusten hyväksymiselle ei ollut hallinnollisia perusteita, joilla päätös olisi voitu kumota. Kaupunginhallituksen enemmistöllä on valitettavasti oikeus myös tehdä Kallaveden kannalta vääriä päätöksiä. Jatkamme Vihreässä valtuustoryhmässä puolueettoman tiedon välittämistä ja toivomme, että Kuopion päättäjiksi valitaan kevään kuntavaaleissa ympäristöämme kunnioittavia päättäjiä.