Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.11. tehnyt oman talousarvioesityksensä kaupunginjohtajan esityksen pohjalta.

Kuopion vihreät lähtivät tavoittelemaan kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen erityisesti kahta muutosta: perusopetuksen resurssien turvaamista vähentämällä kasvun ja oppimisen palvelualueen sopeutusvelvoitetta sekä maksuttoman ehkäisyn säilyttämistä alle 25-vuotiaille.

Kaupunginhallitus päätti esityksessään säilyttää maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille ja esittää siihen 200 000 euron määrärahaa ensi vuoden talousarvioon.

Tämä on ollut vihreille tärkeä tavoite jo viime valtuustokaudella. Taloudelliset haasteet eivät saa olla este seksuaaliterveydestä huolehtimiselle. Kyse on nuorten yhdenvertaisuudesta”, vihreiden kaupunginhallituksen jäsen Kaisa Kantele korostaa.

Kasvun ja oppimisen palvelualueelle kaupunginhallitus esittää 700 000 euron lisäystä kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Näin ollen palvelualueen sopeutustarve puolittuu. Tällä pyritään hillitsemään ryhmäkokojen kasvua ja turvaamaan laadukkaan perusopetuksen tarjoaminen.

Perusopetukseen kohdistui isoja säästöpaineita. Olen tyytyväinen siihen että kaupunginhallitus lähti hakemaan tilanteeseen merkittävää parannusta”, Kantele toteaa.

Kantele kannatti myös sosialidemokraattien esitystä lisämäärärahasta vanhusten palveluasumiseen. Tämä esitys jäi ilman riittävää kannatusta kaupunginhallituksessa. Tällä lisäyksellä olisi lyhennetty pitkien jonojen aiheuttamia hankaluuksia vanhuksille ja heidän omaisilleen.

Kaupunginhallituksen kokouksiin osallistuva valtuuston 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen pitää talousarvioesitystä kohtuullisen hyvänä. “Valtuustoryhmämme on tehnyt kovasti töitä lautakunnissa edistääkseen meille tärkeitä asioita. Asioiden eteneminen oikeaan suuntaan lisää motivaatiota jatkaa uurastusta ja antaa uskoa tulevaisuuteen!

Kuopion Vihreiden valtuustoryhmä käy vielä läpi talousarvioesitystä ja osallistuu ryhmien välisiin neuvotteluihin esityksestä. Lopulliset päätökset vuoden 2022 talousarviosta tehdään valtuuston kokouksessa 13.12.