Kuopion vihreä valtuustoryhmä tuo esiin tavoitteensa vuoden 2021 talousarvioon. Kaupunginjohtajan esityksestä poiketen esitämme nykyisen palvelutason säilyttämistä etenkin lasten ja nuorten palveluissa sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksissa, toteaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Marja Berg.

Kuopion kaupungin talousarvioon haluamme säilyttää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä vahvistamaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Vääristä kohteista säästäminen voi aiheuttaa myöhemmin kaupungille suuria menoeriä. Yksi tällainen palvelu on maksuton ehkäisy alle 25 vuotiaille, joka alkoi vuonna 2018. THL:n tilastojen mukaan raskaudenkeskeytyksiä tehdään eniten 20-24 vuotiaille. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen lisää nuorten kontakteja terveydenhuoltoon, jolloin siihen voidaan sisällyttää neuvontaa seksuaaliterveydessä ja muussakin hyvinvoinnissa. Seksuaaliterveys on jokaisen nuoren oikeus, kommentoi kaupunginvaltuutettu Kaisa Kantele.

Olemme tyytyväisiä, että esitetty perusopetukseen kohdistunut kolmen vuosittaisen viikkotunnin poistaminen ei toteudu, kommentoi kaupunginvaltuutettu Matti Sariola. Näemme, että ns. jakotuntien säilyttäminen perusopetuksessa on erittäin tärkeää kaikkien pienten oppilaiden oppimisen näkökulmasta. Esitämme myös 50 000 euron määrärahaa ryhmäkokojen kasvun hillitsemiseen ja oppimisen tuen vahvistamiseen. Kasvun ja oppimisen lautakunta määrittelee käyttösuunnitelmassa, mihin apua suunnataan, kertoo kaupunginhallituksen jäsen Harri Auvinen.

Parempien kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja lähidemokratian säilyttämiseksi Kuopion asukastoimintaa on lähdettävä kehittämään muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Kuopion kiitelty malli asukastoiminnan kehittämisessä on saamassa takapakkia, jos määrärahat supistetaan puoleen. Esitämme, että lähidemokratianjaoston kehittämismäärärahan ja pitäjäraatien määrärahan leikkaus kohtuullistettaisiin. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen toteaa, että esitetty määrärahojen puolitus tuntuu oudolta tilanteessa, jossa pitäjäraatien toiminnasta on juuri meneillään laaja selvitys.

Kuopion Vihreä valtuustoryhmä esitti, että Kuopion kaupungin metsäsuunnitelma tulee päivittää pikimmiten vuoden 2021 aikana. Siinä tulee määrittää tulevien vuosien hakkuumäärät ja metsänhoitosuunnitelmat; luonnon monimuotoisuus ja Kuopion hiljattain päivitetyn Ilmastopoliittisen ohjelman mukainen hiilensidonnan tavoite huomioiden. Kuopion metsäpoliittinen ohjelman on uusittu viimeksi vuonna 2011. Metsähakkuiden määrä on hiljalleen kasvanut täyttäen taloudelliset tavoitteet, mutta samalla tuntuu unohtaneen metsien luontoarvo ja virkistyskäytön merkitys, kommentoi ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsen Laura Pulkka. Vihreiden esitys metsäohjelman päivityksestä vuonna 2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti.

Tuemme myös esitystä tehdä selvitys Kuopion kaupungin palveluverkostoista, jotka käsiteltäisiin lautakunnissa ja valtuustossa syksyllä 2021. Palveluverkostoselvitys on pohjana strategiselle ja tietoon pohjautuvalle suunnittelulle. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta tietoon pohjautuva suunnittelu auttaa tekemään oikeita, oppimista tukevia ja kustannustehokkaita päätöksiä toteaa kasvun- ja oppimisen lautakunnan jäsen Heikki Meriranta.