Kuopion Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli 18.4. keskeisen kaupunkialueen yläkouluja koskevaa verkostoselvitystä. Vihreän valtuustoryhmän mielestä tehty päätös ei ole paras mahdollinen, eikä huomioi tarpeeksi kuntalaisten toiveita ja tarpeita.

Vihreiden esittämän mallin mukaan keskeisellä kaupunkialueella olisivat nykyiset kuusi yläkoulua: Minna Canthin koulu rakennettaisiin Mölymäelle ja Pyörön yläkoulun osalta selvitettäisiin mahdollisuus hyödyntää nykyistä tonttia tai Lippumäkeä. Neulamäki, Jynkänlahti ja Puijonsarvi säilyisivät paikoillaan. Lisäksi eteläisen alueen oppilasmäärien kasvun vuoksi Hiltulanlahteen rakennettaisiin yläkoulu.
Seitsemän yläkoulun malli mahdollistaisi kohtuullisen kokoiset, suurimmillaan noin 600 oppilaan koulut ja hyödyntäisi paremmin olemassa olevaa kouluverkostoa. Se ottaisi myös paremmin huomioon yläkouluselvityskyselyn tulokset lasten, nuorten ja vanhempien toiveista liittyen esimerkiksi lyhyisiin koulumatkoihin ja koulun kokoon.

Lautakunnan äänestyksissä tämä malli ei edennyt jatkoon, vaan päädyttiin ratkaisuun, jossa Neulamäen osalta kirjausta koulun lakkauttamisesta 2020-luvun loppuun mennessä lievennettiin. Koulun ylle jää kuitenkin edelleen leijumaan lakkautusuhka.