Kuopion vihreä valtuustoryhmä ei ole tiukassa taloudellisessa tilanteessakaan valmis tinkimään kasvun ja oppimisen palvelualueelta kaupunginjohtajan esittämällä tavalla. Vihreä valtuustoryhmä esittää että perusopetuksen ja lukion 4% leikkauksesta luovutaan; näiden vaikutus on yhteensä – 720 000 €. Myös koulunkäyntiavustajien karsimisesta halutaan luopua (-71 000 €). Valtuustoryhmä haluaa varautua perusopetuksen oppilasmäärän kasvuun (148 oppilasta, – 440 000 €) eikä halua tinkiä nuorisopalveluiden henkilötyövuosista (-40 000€).

”Lasten ja nuorten palveluista ja hyvinvoinnista tinkiminen on lyhytnäköistä ja Kuopion strategian vastaista”, kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen Heikki Meriranta toteaa, ”Tämän päivän panostus lapsiin, nuoriin ja perheisiin näkyy merkittävinä kustannussäästöinä jo lähitulevaisuudessa.”

Kuopion kaupunginvaltuusto keskustelee budjetista maanantaina 9.12. ja päättää muutosesityksistä 16.12.2019.