Vihreä valtuustoryhmä käyttää Kuopion kaupungin tuen 2017 tilaisuuksien järjestämiseen kuntalaisille ja luottamushenkilöiden koultukseen. Työnimellä ”uudistuvan kunnan keinot syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan” tehdään kaikille avoin asiantuntijaseminaari. Uuden valtuustokauden alkaessa koulutetaan uusia valtuutettuja ja muita luottamushenkilöitä ymmärtämään mm. aluesuunnittelua ja kaavoitusta. Useissa pienemmissä tilaisuuksissa, myös kuntaliitosalueilla, keskustellaan kuntalaisten kanssa elämästä kuopiolaisena ja mahdollisuuksista vaikuttaa kunnassa tapahtuviin asioihin.

Tuen käytön jakautuminen

Matka- ja majoituskulut
– asiantuntijapuhujan/-ien matka- ja majoituskorvaukset
500 €
Ilmoitukset ja muu tiedotus 2 000 €
– pääasiassa lehti-ilmoitukset
2 000 €
Ulkopuoliset palvelut
– asiantuntijoiden palkkiot sekä enintään 750 euron varaus tapahtumien järjestelypalkkiohin (sivukuluineen)
2 500 €
Vuokrat
– tapahtumatilojen vuokriin
600 €
Muut kulut
– tapahtumien tarjoiluihin (myös pienempien tapahtumien yhdistetyt tila&tarjoilukustannukset), materiaaleihin ja muihin kustannuksiin
 1 400 €