Vihreä valtuustoryhmä käyttää myönnetyn tuen tilaisuuksien järjestämiseen kuntalaisten osallistumisen aktivointiin sekä luottamushenkilöiden koulutukseen ja Vihreän valtuustoryhmän toiminnan tukemiseen. Valtuustoryhmän toiminnan tukemiseen palkataan työntekijä, joka mm. tekee alustavaa selvitystyötä lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa käsiteltävänä olevista asioista (mm vertailutiedon etsiminen muista kaupungeista ja kunnista) ja avustaa myös valtuustoaloitteiden laatimisessa.

Tilaisuuksien teemat

Kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä edistävät tapahtumat

Järjestetään tilaisuuksia, joissa edellä mainittu tavoite toteutuu. Kyseisiä tapahtumia järjestetään 2018 aikana mm maaseututaajamissa.

Koulutukset

  1. Asiantuntijaseminaari: Uudistuvan kunnan keinot syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan.
  2. Asiantuntijaseminaari: Tasa-arvo ja syrjinnän ehkäisy
  3. Virkisty Puijolla – lähiluonto ja liikunta elvyttää yrittäjänkin – liikuntatapahtuma (pyöräilyä, frisbeegolfia, kävelyä, harvinaisten kasvien ja sienten bongailua liikunnan lomassa.
    Yhteistapahtumana Kuopion Yrittäjien ja Kuopion kaupungin virkamiesjohdon kanssa – kävellessä ideointia luontoarvojen ja liikuntamahdollisuuksien yhdistäminen liiketoimintaan Puijolla.
  4. Asiantuntijaseminaari: Kaavoituskoulutus II

Tuen käytön jakautuminen

Matka- ja majoituskulut
– asiantuntijapuhujan/-ien matka- ja majoituskorvaukset
750 €
Ilmoitukset ja muu tiedotus
– mm lehti-ilmoitukset ja some – markkinointi
1 250 €
Ulkopuoliset palvelut
– asiantuntijoiden palkkiot
– tapahtumien järjestelypalkkiot (sivukuluineen)
1 250 €
1 500 €
Vuokrat
– tilojen vuokrat
750 €
Muut kulut
– tarjoilut, materiaalit ja muut kustannukset
 1 000 €
Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen
– työntekijän palkkakulut sivukuluineen
3 500 €
YHTEENSÄ 10 000 €