Kuntavaalit syntyvät meillä luotettavasti koska kaikki ehdokkaita asettavat ryhmät ovat edustettuina äänestykset ennakkoon ja vaalipäivänä hoitavissa vaalilautakunnissa ja -toimikunnissa. Nyt Sinulla on tilaisuus päästä osalliseksi demokratian toteutumisesta.

Vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan voidaan nimetä henkilö,

1 jonka kotikunta on Kuopion kaupunki;

2 jolla on jossain Suomen kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa;

3 jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalilautakunnissa ja -toimikunnissa toimivien on noudatettava annettuja ohjeita koronaepidemian rajoittamisesta tinkimättä ja kaupunki varustaa lautakunnat ja toimikunnat tehtävässä tarvittavilla suojavarusteilla.

Vaalilautakunnat toimivat varsinaisena vaalipäivänä 18.4.2021 koko päivän. Kuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi esitämme vain vankalla aiemmalla kokemuksella varustettuja. 

Tehtävistä maksetaan palkkio kaupungin hallintosäännön mukaan:
“Keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakunnan ja -toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan kultakin äänestys- ja tarkastuspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 240 euroa

Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen 190 euroa

Vaalilautakunnan tai –toimikunnan puheenjohtaja 220 euroa

Vaalilautakunnan tai –toimikunnan varapuheenjohtaja 190 euroa

Vaalilautakunnan sihteeri 190 euroa

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen 170 euroa

Kotiäänestyksen vaalitoimitsija 170 euroa

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista maksetaan tämän säännön 2 §:n mukaisesti määräytyvä lautakunnan jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

[ – – – ]

Sihteerinä toimivalle luottamushenkilöjäsenelle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.”

Kuopion Vihreät periin tehtäviin nimetyiltä 20% luottamushenkilömaksun palkkiosta; tätä varten on annettava valtakirja luottamushenkilömaksun perimiseen.

Kiinnostuneiden tulee otta yhteyttä Kuopion Vihreiden toiminnanjohtajaan: Tero Kankaanperä, 050 593 1243.