Kuopion kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 21.6. Hetti Rytsyn ja 29 muun valtuutetun valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan linjakeskustelua valtuustossa Kuopion Energian päätöksestä liittyä Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen. Kuopion Vihreät katsoo, että päätös kaupunkikonserniin kuuluvan yrityksen osallistumisesta ydinvoiman lisärakentamiseen kuuluu kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi.

Kaupunginhallituksessa kaupunginjohtaja Petteri Paronen muutti esitystään siten, että Kuopion Energialle annettaisiin lupa jatkaa valmisteluun osallistumista Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa. Eeva Heinonen teki vastaesityksen jolla Kuopion Energian olisi tullut irrottautua hankkeesta. Esitystä kannatti Heidi Komulainen (vas.). Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen äänin 9 – 2. Heinonen ja Komulainen jättivät päätökseen eriävät mielipiteet. ”Hankeen taloudelliset ja tekniset riskit ovat liian suuria. Kuopion kaupunkikonsernilla on ensisijaisempiakin sijoituskohteita”, Heinonen totesi päätöksen jälkeen.

Asia nousi esille myös kaupunginvaltuuston kokouksessa edellisenä maanantaina, kun Vihreiden Harri Auvinen, tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen perustuen, huomautti alkuperäisen päätöksen muotovirheestä. Useat valtuutetut eri ryhmistä tarttuivat tähän epäkohtaan. Kuopion Energia Oy on kaupungin omistama osakeyhtiö jonka tulee valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan pyytää kaupungin kannanotto ja ohje ennen ”erityisen merkittävää päätöstä”.

Kuopion Vihreät katsoo, että kaupunginhallituksen päätöksessä 21.6. on kysymys muotovirheen korjaamisesta eikä valtuustoaloitteeseen vastaamisesta. Kaupunginhallituksen esityslistan mukaan toimitusjohtaja Esa Lindholm on esitellyt asiaa kaupunginhallitukselle 30.7.2007, kun yhtiön hallitus on jo 19.6.2007 päättänyt osallistua Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeeseen. Kuopion Energian päätös on näin syntynyt kaupungin konserniohjeiden vastaisesti, eikä siihen liittyvää kaupunginhallituksen ohjauspäätöstä ole tarkastuslautakunnan mukaan kirjattu pöytäkirjaan.

Kuopion Vihreät katsoo että Kuopion Energian motiivi olla mukana hankkeessa on epäterveen, Mankala-periaatteena tunnetun, markkinakeinottelun hyväksikäyttäminen sähkön hankkimiseksi alle markkinahinnan. Vihreät kyseenalaistavat hankkeeseen osallistumisen, koska kuntakonsernilla ei ole riskinkantokykyä hankkeeseen, jonka kustannukset voivat 2-3-kertaistua ja aikataulu venyä useilla vuosilla. Kuntatalouden nykytilanteessa Kuopion Energian taseen heikkeneminen voisi johtaa myyntiin pakon edessä ja tätä kautta kuopiolaisille erittäin epäedulliseen lopputulokseen. ”Hankkeesta irrottautuminen ajoissa, ennen riskien realisoitumista olisi kuopiolaisen veronmaksajan kannalta edullisin vaihtoehto”, Auvinen toteaa.

Ydinvoiman lisärakentamisen tukeminen on myös vakavassa ristiriidassa alueellisen elinkeino- ja energiapolitiikan kanssa. Pohjois-Savo tarvitsee investointeja paikalliseen energiantuotantoon ja energiatekniikan tuotekehitykseen. Ydinvoimalaan investoidut rahat eivät tuota paikallista hyvinvointia, vaan siirtyvät pääasiassa ulkomaisille rakennusurakoitsijoille ja pääomasijoittajille. Kuopion Vihreät katsoo, että näennäisesti edullinen sähkölasku ei kuittaa ruokalaskua eikä lisää työpaikkoja Pohjois-Savossa edes välillisesti.

Vihreiden ydinvoimapolitiikka pähkinänkuoressa on luettavissa osoitteessa www.vihreat.fi/ydinvoima.

Lisätietoja:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Harri Auvinen, p. 050 567 7008

Vihreät vaativat Kuopion Energiaa irti Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta

Kuopion kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 21.6. Hetti Rytsyn ja 29 muun valtuutetun valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan linjakeskustelua valtuustossa Kuopion Energian päätöksestä liittyä Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen. Kuopion Vihreät katsoo, että päätös kaupunkikonserniin kuuluvan yrityksen osallistumisesta ydinvoiman lisärakentamiseen kuuluu kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi.

Kaupunginhallituksessa kaupunginjohtaja Petteri Paronen muutti esitystään siten, että Kuopion Energialle annettaisiin lupa jatkaa valmisteluun osallistumista Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa. Eeva Heinonen teki vastaesityksen jolla Kuopion Energian olisi tullut irrottautua hankkeesta. Esitystä kannatti Heidi Komulainen (vas.). Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen äänin 9 – 2. Heinonen ja Komulainen jättivät päätökseen eriävät mielipiteet. ”Hankeen taloudelliset ja tekniset riskit ovat liian suuria. Kuopion kaupunkikonsernilla on ensisijaisempiakin sijoituskohteita”, Heinonen totesi päätöksen jälkeen.

Asia nousi esille myös kaupunginvaltuuston kokouksessa edellisenä maanantaina, kun Vihreiden Harri Auvinen, tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen perustuen, huomautti alkuperäisen päätöksen muotovirheestä. Useat valtuutetut eri ryhmistä tarttuivat tähän epäkohtaan. Kuopion Energia Oy on kaupungin omistama osakeyhtiö jonka tulee valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan pyytää kaupungin kannanotto ja ohje ennen ”erityisen merkittävää päätöstä”.

Kuopion Vihreät katsoo, että kaupunginhallituksen päätöksessä 21.6. on kysymys muotovirheen korjaamisesta eikä valtuustoaloitteeseen vastaamisesta. Kaupunginhallituksen esityslistan mukaan toimitusjohtaja Esa Lindholm on esitellyt asiaa kaupunginhallitukselle 30.7.2007, kun yhtiön hallitus on jo 19.6.2007 päättänyt osallistua Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeeseen. Kuopion Energian päätös on näin syntynyt kaupungin konserniohjeiden vastaisesti, eikä siihen liittyvää kaupunginhallituksen ohjauspäätöstä ole tarkastuslautakunnan mukaan kirjattu pöytäkirjaan.

Kuopion Vihreät katsoo että Kuopion Energian motiivi olla mukana hankkeessa on epäterveen, Mankala-periaatteena tunnetun, markkinakeinottelun hyväksikäyttäminen sähkön hankkimiseksi alle markkinahinnan. Vihreät kyseenalaistavat hankkeeseen osallistumisen, koska kuntakonsernilla ei ole riskinkantokykyä hankkeeseen, jonka kustannukset voivat 2-3-kertaistua ja aikataulu venyä useilla vuosilla. Kuntatalouden nykytilanteessa Kuopion Energian taseen heikkeneminen voisi johtaa myyntiin pakon edessä ja tätä kautta kuopiolaisille erittäin epäedulliseen lopputulokseen. ”Hankkeesta irrottautuminen ajoissa, ennen riskien realisoitumista olisi kuopiolaisen veronmaksajan kannalta edullisin vaihtoehto”, Auvinen toteaa.

Ydinvoiman lisärakentamisen tukeminen on myös vakavassa ristiriidassa alueellisen elinkeino- ja energiapolitiikan kanssa. Pohjois-Savo tarvitsee investointeja paikalliseen energiantuotantoon ja energiatekniikan tuotekehitykseen. Ydinvoimalaan investoidut rahat eivät tuota paikallista hyvinvointia, vaan siirtyvät pääasiassa ulkomaisille rakennusurakoitsijoille ja pääomasijoittajille. Kuopion Vihreät katsoo, että näennäisesti edullinen sähkölasku ei kuittaa ruokalaskua eikä lisää työpaikkoja Pohjois-Savossa edes välillisesti.

Vihreiden ydinvoimapolitiikka pähkinänkuoressa on luettavissa osoitteessa www.vihreat.fi/ydinvoima.

Lisätietoja:

valtuustoryhmän puheenjohtaja Harri Auvinen, p. 050 567 7008