SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 29.3.2015 klo 18

Paikka: Kuopion Vihreät ry:n toimisto, Asemakatu 42, Kuopio

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja läsnäolijoiden äänioikeuden toteaminen
 3. Asialistan hyväksyminen
 4. Kokouksen järjestäytyminen (Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten­laskijaa).
 5. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen käsitteleminen
 6. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 tilivelvolliselle
 7. Kuopion Vihreiden talousarvion muutokset vaalitoiminnan osalta
 8.  Edustajien nimeäminen Savo-Karjalan Vihreät ry:n kevätkokoukseen
 9. Edustajien nimeäminen Oulussa 5. – 7.6.2015 pidettävään puoluekokoukseen
 10. Ilmoitusasiat
 11. Muut mahdolliset asiat
 12. Kokouksen päättäminen