Kuopion Vihreät ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

 

Johdanto

Vuonna 2016 aloitamme valmistautumisen vuoden 2017 kuntavaaleihin. Valmistautuminen edellyttää toisaalta sitä, että käynnistämme ehdokashankinnan ja –koulutuksen riittävän ajoissa ja toisaalta sitä, että hallitus sitoutuu uudistamaan työskentelytapansa ja sisäisen työnjakonsa. Näin voimme entistä paremmin tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Kuopion kaupungin alueella ja yhdistää vihreän arvomaailman omaavia Kuopion asukkaita.

Strateginen tavoite

Kuopion kokoisessa yliopisto- ja metsäkaupungissa Vihreillä pitäisi teoriassa olla enemmän kannatusta kuin sitä nyt on. Seuraavissa kuntavaaleissa tavoitteenamme on valtuusto­ryhmän kaksinkertaistuminen.

Viestintä ja näkyvyys

Kehitämme Kuopion Vihreiden viestintää osana Pohjois-Savon Vihreiden yhdistysten yhteistä viestintää. Kehitämme viestintää kolmen kehän mallilla:

  • viestintä toimitetun median kautta alueen asukkaille
  • verkkoviestintä kotisivujen, yhteisöllisen median ja sähköpostin kautta kannattajille, potentiaalisille jäsenille ja jäsenille
  • verkkoviestintä yhteistä extranet-ratkaisua käyttäen aktiivisesti toimintaan osallistuville (mukaan lukien kunnalliset ja ylikunnalliset luottamushenkilöt) toiminnan koordinoimiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi maakunnan tasolla

Vihreää näkyvyyttä voimme saavuttaa edullisimmin lisäämällä tekstin tuotantoa. Järjestämme työpajamuotoisen kirjoituskurssin, jolla tuemme mielipidekirjoitusten ja blogien säännöllistä julkaisemista eri lehdissä ja verkkosivuilla. Kehitämme kotisivujemme blogia säännöllisemmäksi ja vain alkuperäiskirjoituksia julkaisevaksi.

Vahvinkin viestintä perustuu kuitenkin toimintaan, josta viestinnän sisältö muodostuu, joten avain viestinnän kehittämiseen ja näkyvyyden lisäämiseen on toiminnan vahvistaminen. Järjestämme omia toritapahtumia ja osallistumme muihin tapahtumiin. Lisäksi suunnittelemme uudenlaisia tapahtumia, kuten entistä vapaamuotoisempia tai henkilökohtaisempia uusien jäsenten kohtaamisia. Esimerkiksi Kuopion vihreiden puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valtuustoryhmän jäsen ja Pohjois-Savon vihreiden naisten edustaja voisivat olla tavattavissa toimistolla kerran kuussa.

Talous

Tavoitteenamme on, että pystymme keräämään vuoden 2017 kuntavaaleihin vähintään 30000 euron kampanjabudjetin. Tästä summasta varaamme vuoden 2016 vaalitoimintaan 2000 euroa.

Koulutus

Osallistumme Vision ja piirin järjestämiin koulutuksiin sekä järjestämme koulutusta. Ehdokaskoulutukset aloitamme viimeistään syyskuussa 2016. Yhdistyskoulutukset aloitamme jo aiemmin keväällä.

Kuopion Vihreät ry:n toimisto

Kehitämme toimistoa entistä viihtyisämmäksi ja toimivammaksi. Arkistoimme tärkeät tiedot paperisina kansioihin sekä sähköisenä yhteen paikkaan. Jos puolueella on extranet, käytämme sitä tai muita ilmaisia pilvipalveluja toimintamme apuna.

Selvitämme toimiston tilaratkaisun toukokuun loppuun mennessä yhteisymmärryksessä muiden vuokralaisten kanssa.