Tämä blogikirjoitus avaa Kuopion vihreiden valtuustokauden 2021-25 juttusarjan, jossa luottamushenkilömme kertovat kuulumisia omasta luottamustoimestaan. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa talousarviovalmistelusta kertoo perusturva- ja terveyslautakunnan jäsen Aarni Mustonen.

Minulle on ollut alusta asti selvää, että jos jotain Kuopiossa täytyy korjata, niin lasten ja nuorten ruuhkautuneet mielenterveyspalvelut. Vaalien jälkeen sain toivomani luottamustehtävän perusturva- ja terveyslautakunnan jäsenenä. Lautakuntatyöskentely alkoi talousarvioesityksen valmistelulla. Pidin lautakunnan keskusteluissa fokuksen tiukasti nuorten mielenterveysasioissa. Selvensin, mitä hoidon viivästyminen tarkoittaa nuorten elämässä. Korostin, miten tärkeää hoitoonpääsyn ongelmien kiireellinen ratkaiseminen on. 

Virkamiehet toteuttivat nopeita hätäkorjaustoimia, ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa palkattiin nuorten mielenterveyspalveluiden jonojen purkamiseksi. Näiden lisäksi lautakunta päätti käyttää jo keväällä uutisoidusta perintörahasta 400 000 euroa aikuissosiaalityön palveluohjaajien palkkaamiseen ja 200 000 euroa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen.

Kuopion kaupunginhallitus antoi lautakunnille vaatimuksen noudattaa tiukkaa budjettiraamia, jolla kaupungin velkaantumista suitsittaisiin. Olin odottanut vaalikampanjoiden valossa, ettei lautakunnan olisi tarvinnut pohtia palveluiden leikkaamista. Nyt virkamiehet sitten kiireellä joutuivat valmistelemaan meille pohjaesityksen, jossa oli peruspalveluihin kohdistuvia säästöjä.

Politiikka on yhteistyötä. Lautakunnassa läpi menevät vain sellaiset muutosesitykset, jotka yli puolet lautakunnan jäsenistä kokee omien poliittisten arvojensa mukaisiksi. Itse rakensin tällaista konsensusta virkamiesten tietoa hyödyntäen. Jo ennen talousarvioesityksemme sinetöinyttä kokousta selvitin perusteellisesti, mitä säästöt merkitsevät. Kokouksessa sain virkamiehet kertomaan tarpeelliset faktat. Esitin kaikkein tärkeimpien kehittämisasioiden, lapsiperhepalveluiden varahenkilöjärjestelmän ja perhetyön sosiaaliohjaajaparin pelastamista. Edellisellä estettäisiin sosiaalityöntekijöiden uupumista, jälkimmäisellä vähennettäisiin tarvetta lasten sijoituksille.

Lautakunta äänesti ehdotuksestani säilyttää nämä keskeiset kehitystoimet. Kilpaileva muutosesitys oli äänestyksessä yhtä suosittu, ja minun äänestyksen voitti lopulta näiden välisen arvonnan. Esitykseni voitti myös äänestyksen virkamiesten pohjaesitystä vastaan, joten se jäi lautakunnan talousarvioesitykseen. Erityisen iloiseksi tulin, kun esitys väisti kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä punakynän ja on nyt tulossa osaksi vuoden 2022 talousarviota.

Nuorten maksuton ehkäisy on Kuopiossakin ollut merkittävä saavutus, josta päättämisessä vihreät olivat aktiivisesti mukana. Maksuton ehkäisy on tutkimusten mukaan kustannustehokas keinot edistää seksuaaliterveyttä. Mielipiteet siitä, mitä maksuttomalle ehkäisylle tehtäisiin, jakautuivat. Itse kannatin maksuttoman ehkäisyn säästämiseen tähdännyttä esitystä, mutta esitys hävisi äänestyksen.

Lasten ja nuorten mielenterveysasiat olivat erityisenä painopisteenä budjettiesityksessämme. Niihin tehdyt lisäpanostukset säilyivät. Kaupunki on kohdentamassa ensi vuonna rahaa henkilöstön palkkaamiseen. Työnjakoa KYS:n ja kaupungin välillä on neuvotteluissa selkeytetty ja kaupungin omalla organisaatiouudistuksella pyritään myös vastaamaan akuutin hoitokriisin ratkaisemiseen.

Uudistusten ja lisäpanostusten tulee kohdentua lasten ja nuorten hyvään hoitoon, eikä vain heidän ripeään siivoamiseen pois jonoista riittämättömin pikatoimin. On myös huolehdittava, ettei henkilöstö uuvu uudistusten keskellä. Tulen seuraamaan tilannetta tarkasti, kunnes nuoriin kohdistuva hoitovelka on saatu korjattua. 

Tämän syksyn kokemusten perusteella lautakuntatyö on kovaa puurtamista, jossa onnistumiset ja pettymykset vaihtelevat. Työ ihmisten hyvinvoinnin ja vihreiden arvojen puolesta jatkuu, ja katseet alkavat kääntyä kohti aluevaaleja ja palveluiden siirtymistä hyvinvointialueille.

Aarni Mustonen

Aarni Mustonen

perusturva- ja terveyslautakunnan jäsen