Strategiansa mukaan Kuopio haluaa olla paras paikka kasvaa, harrastaa ja oppia. Paikka, jossa jokainen lapsi ja nuori saa mahdollisuuden hyvään elämään. Lasten ja nuorten perusoikeuksista huolehditaan ja ne tehdään todeksi arjen toiminnassa.  

Lasten perusoikeudet määritellään laajasti YK:n lasten oikeuksien julistuksessa. Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lasten oikeuksien julistukseen. Suomessa lasten ja nuorten oikeudet määritellään perustuslain lisäksi varhaiskasvatusta ja koulutusta koskevassa lainsäädännössä. Nämä lait ja niihin liittyvät asetukset ja suunnitelmat ovat kuntien ja kaupunkien toimintaa sitovia määräyksiä. Niitä ei voi ohittaa talouden tasapainottamiseen tai tuottavuuteen liittyvillä perusteilla. Lasten ja nuorten kasvatukseen sekä hyvään koulutukseen sijoittaminen koetaan Suomessa kansakunnan menestystekijänä ja kansalaisten hyvinvoinnin perustekijänä.

Varhaiskasvatusta ja peruskoulua koskevassa lainsäädännössä on runsaasti määräyksiä, jotka edellyttävät kunnilta riittävää rahoitusta lain velvoitteiden noudattamiseksi käytännössä. Vuonna 2011 voimaan tullut  perusopetuslain muutos määrittää oppilaan oikeuksista saada ajoissa riittävää tukea kasvuun ja oppimiseen tuen tarpeen ilmetessä. Vastaava lain muutos tuli voimaan varhaiskasvatuksessa v. 2022. Tuen tarpeet ja tarvittavat tuen muodot arvioidaan päiväkodeissa ja kouluissa moniammatillisesti. Riittävä kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen on yksiselitteisesti kunnan ja koulutuksen järjestäjän vastuulla. Lain määräyksiä voi verrata terveydenhuollon lainsäädännössä oleviin määräyksiin hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitotakuusta 

Yhteiskuntamme on muuttunut vauhdilla 2000-luvulla. Muutos näkyy lasten ja nuorten elämässä. Erilaiset oppimiseen ja käyttäytymiseen sekä elämän hallintaan liittyvät haasteet kasvavat vuosi vuodelta. Perusopetuksessa noin neljäsosa oppilaista tarvitsee tehostettua ja erityistä tukea. Oppilaiden poissaolot ja syrjäytymisriski ovat kasvussa. Rehtorit ja opettajat ovat todella huolissaan tästä. Mitä tehdä, kun ei pysty tai ehdi auttamaan. Huoli lapsesta vie perheen voimia. Kuinka moni lapsi tai nuori menettää tuen puuttuessa mahdollisuutensa jatko-opintoihin ja hyvän elämän koulutuksellisiin edellytyksiin. Lasten ja nuorten oppimisen ja kouluttautumisen edistäminen tulee olemaan yhteiskuntamme suuri haaste sekä inhimillisesti, että taloudellisesti nuorten ikäluokkien pienentyessä. 

Kuopion kaupunginvaltuusto päättää 27.11.2023 ensi vuoden talousarviosta. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnasta vastaavat virkamiehet ja lautakunta esittivät lisärahoitusta kasvun ja oppimiseen tukeen yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Perustelut lisäyksille perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja tuen tarpeen kasvuun. Valtuustolle tuotu esitys lisärahoitukseksi on kuihtunut 0,3 miljoonaan. Vihreiden valtuustoryhmä toivoo valtuustolta riittävää tukea lapsille ja nuorille. Lastemme tulevaisuutta rakennetaan nyt!

 

Kuopion Vihreiden valtuustoryhmä

 

Tekstiin perustuva mielipidekirjoitus julkaistiin Savon sanomissa 10.11.2023.