Näin nuorena on hienoa, että Kuopio nyt panostaa nuorten seksuaaliterveyden parantamiseen. Maksuttoman ehkäisyn kannalle alle 25-vuotiaille on aiemmin päädytty isommista kaupungeista Vantaalla, ja nyt viimeisimpänä Rovaniemellä ja Helsingissä. Tää on kustannustehokasta ja vaikuttavaa päätöksentekoa.

Kuten selvityksestä käy ilmi, raskauden keskeytysten väheneminen ei ole pelkästään euromääräinen säästö vaan se ennaltaehkäisee myös yksilön henkistä kärsimystä. Seksitautien torjunta on myös äärimmäisen tärkeä osa maksutonta ehkäisyä. Vastuun ehkäisystä ei tule jäädä pelkästään tytöille, vaan tulee jakautua molemmille osapuolille. Ehkäisyneuvontaa tulee tarjota tasavertaisesti sukupuolesta ja seksuaalisuudesta riippumatta.

Haluankin nyt seuraavaksi peräänkuuluttaa käytännön toimia, jotta tavoitetaan ne vähävaraiset nuoret joita tää kipeämmin auttaa. Esimerkiksi kondomeja tulisi jakaa siellä, missä nuoret luonnollisesti liikkuvat: nuorisotaloilla, nuorten tapahtumissa, kouluterveydenhuollossa, oppilaitoksissa, kutsunnoissa ja armeijassa. Laitetaan budjetoitu raha käyttöön. Asian tiedottamisessa on myös huomioitava se, että tavoitetaan nuoret.

Autetaan nuoria ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

Laura Pulkka

Laura Pulkka

kaupunginvaltuutettu