Kuopion kaupunginvaltooston talousarvioseminaari pidettiin Technopoliksen tiloissa 30.5.2016. Seminaalin tarkoituksena oli kristallisoida valtuustoryhmien tavoitteita vuodelle 2017.

Vihreästä valtuustoryhmästä seminaariin osallistuivat valtuustoryhmän puheenjohtaja Anne Paulo-Tuovinen, Marja-Leena Hublin, Lucien Sene, Veera Willman ja Marja Berg.

Vihreä valtuustoryhmä esitti seuraavia tavoitteita Kuopion kaupungin toiminnalle.

Kuopio on innovaatio- ja opiskelukaupunki

Kuopiossa on panostettava koulutukseen, mikä tukee monia muita strategisia tavoitteita. Resursseja on turvattava perusopetuksessa, ammattioppilaitoksissa, yliopistossa ja aikuiskoulutuksessa. Kielivalikoimat perusopetuksessa on pidettävä monipuolisina.

Maahanmuuttajien kotouttamien ja suomen kielen opiskelun järjestäminen ovat inhimillisesti tärkeitä ja voivat ehkäistä radikalisoitumista. Perusopetus on turvattava sitä tarvitseville ja maahanmutaien aiempi koulutus ja ammattikokemus on otettava nopeasti käyttöön.

Paras kaupunkiyhteisö turvaa asukkaille hyvän arjen

Asukkaiden hyvän arjen turvaamiseksi on päiväkoti, koulu, lähipalvelut ja liikuntamahdollisuudet on toteutettava uusille asuntoalueille nopeasti. Lähiöiden kehittäminen ja samalla lähidemokratian lisääminen asukkaiden mielipiteiden kuulemiseksi suunnittelussa olisi hyvin olennaista.

Näin luodaan sitä parasta kaupunkiyhteisöä, mikä positiivisen puskaradion kautta houkuttelee myös uusia asukkaita.

Kuopiokuva on muutakin kuin elinkeinoelämää. Musiikkikeskuksen korjaus ja Kuopionlahden alueen suunnittelu ja toteutus on tärkeä investointi Kuopion nostamiseksi varteenotettavaksi kongressikaupungiksi. Valtuustoryhmän puheenjohtajamme Anne Paulo – Tuovinen on Kuopionlahden ’Kuopion soiva ja sykkivä sydän’ suunnittelukilpailun tuomariston jäsen.

Savonia -ammattikorkeakoulun hiljattain toteuttama orkesterilaulun kurssi sai huomiota jopa kansainvälisesti. Kyseinen tapahtuma ei olisi onnistunut ilman loistavaa Kuopion kaupungin orkesteriamme!

Kuopioon kestävä kaupunkirakenne

Tulevaisuuden yksi tärkeä vetovoimatekijä Kuopiolle on ympäristöystävällisyys. Resurssiviisaus- ja viisaan liikkumisen hankkeet ovat tärkeitä ja lisäävät kaupungin vetovoimaisuutta. Kuopio kuuluukin jo FISU-kaupunkien joukoon http://www.fisu-verkosto.fi/fi-FI/Tietoa_Fisusta

Etenkin nuorten ja lapsiperheiden houkuttelemiseksi kaupunkiimme Kuopiosta on tultava aidosti ympäristöystävällinen kaupunki. Vaadimme lissee rahhoo näihin hankkeisiin! Joukkoliikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen on myös resursoitava riittävästi.

Kuopion konsernirakenne, omistajaohjaus ja omaisuuden ylläpito

Kuopio on konserni, johon kuuluu ydinkaupunki palveluineen, liikelaitokset, kuntayhtymät kuten sairaanhoitopiiri ja osakeyhtiöt. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto määrittelee omistajan tahtotilaa kaupungin kokonaan tai osittain omistamissa yrityksissä.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että omistajaohjauksen tueksi ja strategisten päämäärien hiomiseksi jaotellaan liikelaitokset ja yritykset kahteen ryhmään: 1) markkinoilla toimivat yritykset ja 2) ns’ in house’ periaatteella toimivat liikelaitokset ja yritykset. In house tarkoittaa sitä, että yritys tuottaa palveluja enimmäkseen vain konsernin sisällä, jolloin palvelujen kilpailuttamista ei tarvitse tehdä. Omien yrityksien palveluiden on kuitenkin oltava kustannustehokkaita ja laadukkaita omistajayhteisöille. Vihreiden valtuustoryhmän mielestä ryhmän 2 toimijoille ei niinkään tule asettaa tuloutusvaatimuksia.

Tilakeskus perii rahaa sisäisissä vuokrissa investointehin, mutta kertynyttä summaa ei ole korvamerkitty korjausinvestointeihin eikä uusinvestointeihinkaan vaan rahat näihin budjetoidaan erikseen. Akuutit korjaustarpeet tule tästä syystä riittävän nopeasti investointilistalle, jolloin kaupungin omistamien rakennuksien kunto voi romahtaa ja kulminoitua sisäilmaongelmiksi. Investointien aikatauluttaminen pitää tehdä pitkäjänteisesti koko konsernissa eikä korjausvelkaa saa syntyä lisää.

Kuopiossa on hyvä elää ja yrittää

Kuopion etu on jatkossakin monipuolinen yritysrakenne ja sitä pitää vaalia. Perustettaville yrityksille on jo tarjolla runsaasti aloittavan yrityksen erilaisia tukimuotoja ja neuvontaa. Vihreiden valtuustoryhmän mielestä kaupungin on hyvä tukea enemmän jo olemassa olevia mikro- ja PK – yrityksiä, joilla on mahdollisuudet kasvuun ja työllistämiseen. Vihreiden valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloite tukee tätä päämäärää.

Pitkäaikaistyöttöyyden ja etenkin nuorisotyöttömyyden vähentäminen on inhimillistä ja kaupungin kokonaisedun mukaista jatkossakin. Työllistämispalveluiden kustannustehokkuustarkastelu olisi tärkeää tietääksemme, että teemmekö oikeita toimenpiteitä työllistymisen eteen.

Asiakaslähtöiset ja ennataehkäisevät palvelut

Sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisy on nostettava keskiöön. Nuorten liikkumisen lisäämiseksi, 2 tyypin diabeteksen ehkäisemiseksi ja päihdehaittojen vähentämiseksi on tehtävä enemmän. Parasta hammaskarieksen ennaltaehkäisyä on opettaa lapset pesemään hampaansa kaksi kertaa päivässä ja syömään oikein. Lapsiperheiden hyvinvointiin on panostettava.

Ympäristöasiat

Asutuksesta ja teollisuudesta johtuva vesistön ravinnekuorma lisää leväkasvustoja Kallavedessä. Sorsasalon biotehdashanketta Vihreiden valtuustoryhmä tarkastelee kriittisesti ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon siten, että tehtaan ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Puijon kehittämisessä on edettävä luonnon ehdoilla.

Tiedolla johtamisesta rutiinia

Johtamisessa on oltava näkemys kokonaiskustannuksista ja veronmaksajien etu on otettava keskiöön. Vihreiden valtuustoryhmän mielestä tietoon perustuvaa johtamista ja päätöksentekoa on lisättävä.

Vihreän valtuustoryhmän esittämät päätavoitteet ovat:

  1. Lähidemokratian ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kaupunkisuunnittelussa
  2. Ympäristöasiat, mm resurssiviisaushanke ja viisaan liikkumisen hanke
  3. Kuopiokonsernirakenteen tarkastelun terävöittäminen
Marja Berg

Marja Berg

kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen