Mediassa on näkynyt viime aikoina puhutteleva kampanja, jossa todetaan tunnetun suomalaisen kasvoilla ”olen pakolaisen lapsi” . Suomi 100 – juhlallisuudet liittyvät näinä päivinä ja viikkoina ihan kaikkeen. Sotavuodet ovat olleet erityisesti esillä, niin Karjalan evakot kuin sotalapset joita lähetettiin toisiin Pohjoismaihin. Sotatilanteissa on aina haettu turvaa. Usein sitä on myös naapureille annettu. Kuopion kaupunki järjestää itsenäisyyspäivän vastaanoton Musiikkikeskuksella kansainvälisellä teemalla. Tämä on hienoa ja noudattelee myös kaupungin hyväksymisvaiheessa olevaa uutta strategiaa, jonka yhtenä ydinlinjauksena on Kuopion vahvistaminen kansainvälisenä kaupunkina. Maailma on muuttunut Suomen satavuotisen historian aikana paljon. Maiden rajoja on piirretty uudelleen, kansallisvaltioiden merkityskin muotoutunut 1800-luvun nationalististen aatteista. Ennen kaikkea elämäntapa on perinpohjaisesti muuttunut, kun elantomme ei ole enää täysin kiinni kotimullassa. Ihmiset liikkuvat työn, perheen, elämäntavan perässä paikasta toiseen. Hyviä ideoita ja yrityksiä voi syntyä yllättävissä paikoissa. Tiedämme maailmasta myös monella tapaa enemmän kuin satavuotiaan Suomemme perustajat, tunnemme toisiamme. Sisäänpäin sulkeutumalla muutumme vain pienemmiksi, kun taas kasvaminen on mahdollista vain olemalla avoinna uudelle. Suomalaisuus ja suomalainen yhteiskunta pitää sisällään tänä päivänä hyvin monimuotoista elämää ja erilaisia tapoja. Yhteiskunnan tärkein tehtävä on pitää huolta ihmisistä ja luoda hyvän elämän edellytyksiä kaikille. Kiitos, Kuopio kun olet kansainvälinen.

Kaisa Kantele

Kaisa Kantele

kaupunginvaltuutettu

Harri Auvinen

Harri Auvinen

kaupunginhallituksen jäsen

Iiro Väisälä

Iiro Väisälä

kaupunginvaltuutettu

Heikki Meriranta

Heikki Meriranta

kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen

Veera Willman

Veera Willman

kaupunginhallituksen jäsen

Laura Pulkka

Laura Pulkka

kaupunginvaltuutettu

Leila Saramäki

Leila Saramäki

kaupunginhallituksen varajäsen

Liisa Pietikäinen

Liisa Pietikäinen

kaupunginvaltuutettu

Tanja Kaipainen

Tanja Kaipainen

perusturva- ja terveyslautakunnan jäsen

Laura Asikainen

Laura Asikainen

Kallaveden työterveyden johtokunnan jäsen

Marja Berg

Marja Berg

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Petteri Heikkinen

Petteri Heikkinen

Mestarin johtokunnan jäsen

Ari Paanala

Ari Paanala

tarkastuslautakunnan jäsen