Kaksi vihreän valtuustoryhmän jäsentä vaihtavat mielipiteitään asiasta. Ovatko näkemykset Maaningan terveyskeskuksesta ja sen palveluista samanlaiset vai erilaiset?

Tanja Kaipainen

Tanja Kaipainen

perusturva- ja terveyslautakunta jäsen

Liisa Pietikäinen

Liisa Pietikäinen

kaupunginvaltuutettu ja maaninkalainen

Maaningan terveyskeskus on auttamattomasti huonossa kunnossa ja siihen pitäisi upottaa rahaa. Vuokra on jo nyt korkea ja remontin jälkeen vuokra todennäköisesti nousee. Niin on käynyt ainakin muissa kohteissa.

Liisa

Maaningan terveyskeskukseen on tehty sisäilmatutkimukset ja AVI on ohjeistanut, että rakennusta on remontoitava sisäilmaongelman korjaamiseksi. Vaikka olisi päätetty siirtää terveyskeskuksen palvelut Siilinjärvelle, nämä remontit tulee tehdä joka tapauksessa jotta nykyinen toiminta voi jatkua ja toivottavasti turvataan työntekijöiden terveyttä. Remontin jälkeen rakennuksen käyttöikä jatkuu noin 5 vuodella.

Tanja

Olisin nähnyt parhaana vaihtoehtona lääkärien palveluiden siirron Siilinjärvelle. Syynä juurikin muiden tukipalveluiden olon samassa paikassa. Esimerkiksi röntgenkuvaukset. Islab on siirtää palvelunsa Maaningalta pois, joten myös laboratorion palvelut olisivat lähempänä. Akuuttivastaanotot palvelut olisivat käytössä iltaisin ja viikonloppuisin eikä niitä palveluita tarvitsisi hakea Kuopiosta. Isommassa terveyskeskuksessa olisi myös työntekijöillä aina varahenkilöt.

Liisa

On totta, että isommissa terveyskeskuksissa on enemmän työntekijöitä ja sitä kautta konsultaatio ja tiimityöskentely on tukemassa ihmisten hoitoa. Tämä on haaste Maaningan terveyskeskuksella, kun lääkärityövoimaa on vähemmän. Jatkossa on lisättävä etäkonsultaatiomahdollisuuksia, jotta ihmiset saisivat hyvää hoitoa. Terveyskeskuksissa työskentelee lääkäreiden lisäksi muitakin ammattiryhmiä. Islabin siirtymisen täsmällistä ajankohtaa ei ollut tiedossa perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa 24.3. vaikka asiasta keskusteltiin.

Tanja

Tulevaisuutta mietin. Nyt kun lautakunta teki päätöksen hylätä pohjaesityksen eli sen että lääkärien palvelut olisi siirretty uusiin terveyskeskuksen tiloihin Siilinjärvelle. Mietin kuinka kauan palveluita on Maaningalla tarjolla. Nyt kun ei tarvitse odottaa uuden terveyskeskuksen rakentamista Siilinjärvelle ja sitä myöten maaninkalaisten palveluiden siirtymistä sinne, onko helppo pistää lappuluukulle jo aiemmin?

Liisa

Kuopiolla on nyt edessään uusi mietintä miten jatkossa Maaningan sote-palvelut järjestetään. Pohjaesityksen hylkäys ei tarkoita pysähtymistä vaan asian uudelleen selvittämistä niin, että on saatavilla kaikki tarvittavat tiedot, jotta päätöksen voi tehdä. Kyseessä on kuitenkin monia ihmisiä koskettava asia. On aina mahdollista, että AVI päättää laittaa nykyisen terveyskeskuksen käyttökieltoon remonteista huolimatta, jolloin Maaningan terveyspalveluiden osalta joudutaan tekemään nopeita tilaratkaisuja.

Tanja

Toki mietityttää myös Maaningan ikärakenne. Ikääntyneitä on runsaasti ja uusia muuttajia ei paikkakunnalle ole tungokseksi asti Käärmelahtea lukuunottamatta. Voiko tämä lautakunnan päätös vaikuttaa negatiivisesti uusiin paikkakunnalle muuttajiin, kun palvelut eivät ole samalla tasolla kuin Siilinjärvellä tai Kuopiossa.

Liisa

Monissa palveluissa voidaan ajatella, että isommilla paikkakunnilla palvelut ovat parempi laatuisia. Kaikissa palveluissa näin ei kuitenkaan ole. Joillakin pienillä paikkakunnilla lapsiperheet saattavat saada parempaa tukea kuin isommilla paikkakunnilla.

Tanja

Samaa mieltä olemme kaupunginvaltuutettuina, että päätöksiä tehdessä on ajateltava myös taloutta. Millä me maksamme kaiken? Jostain on leikattava, mutta mistä? Leikkauspäätösten tekeminen on aina hankalaa. Mutta valitettavasti meidän pitää jatkossa miettiä niin kouluverkostoa kuin terveyspalveluita kriittisesti. Mitä missäkin on tarjolla ja voidaanko palveluita tarjota tehokkaammin ja kannattavammin. Ottaa uusia tapoja ja tarjota palveluita käyttöön ja tehdä isojakin muutoksia vaikka ne tuntuvat hankalilta. Palveluiden järjestämisessä ja muutoksissa on hyvä miettiä ensin palvelujen sisältö ja miten ne järjestetään eikä sitä, että missä rakennuksessa palvelut järjestetään.

Maaningan terveyskeskuksen lääkäripalveluiden muutto Siilinjärvelle olisi ollut yksi keino taloudenhallinnassa ilman että palvelut olisivat huonontuneet, päinvastoin! No, lautakunta on tehnyt viisaudessaan päätöksen ja sitä on kunnioittaminen. Nyt odotamme mielenkiinnolla uusia avauksia palveluiden järjestämistavoista kuten lääkärien etävastaanotoista. Toivotaan, että seuraavalla kerralla lautakunnalla on tarpeeksi laaja tieto asiasta, jotta asiasta voi päättää.

Tulevaisuuden Sote tuo omat haasteensa ja mahdollisuutensa tilanteeseen, palveluthan voidaan järjestellä maakunnassa uudelleen luovalla tavalla. Onko tulevaisuudessa maaninkalaisten palvelut sittenkin naapurikunnissa – Siilinjärvellä, Lapinlahdella tai Pielavedellä – ihan sen mukaan, minne on kullakin maaninkalaisella lyhin matka.