Kuopion pyörätieverkon kehittäminen on edennyt kohtuullisen ripeästi ja pyöräliikenne on parantunut moneen eri pääsuuntaan keskustasta katsoen. Suurena houkuttimena pyöräväylien kunnostamiselle ovat olleet kadunrakentamisen ja erityisesti vesi- ja jätevesiverkon saneeraukset joiden myötä joka tapauksessa kadut olisi pitänyt repiä auki. Liikenteellisesti pyöräily ja joukkoliikenne tuottavat Niiralankadulle yliopiston ja keskustan välille autoliikennettä suuremman välityskyvyn. Ne ovat samalla luontaisempia tämän välin liikkumismuotoja.

Kömmähdys kaupungille tulee kun meinaavat jättää Niiralankadun rautatiestä ali menevän uuden alikulkutunnelin tekemättä. Nykyinen tunneli on liian kapea suurille kävely- ja pyöräliikennemäärille. Kyseisessä kohdassa menee päivittäin tuhansia pyöräilijöitä. Enemmän kuin KuPS:n pelissä on kerralla katsojia. Miksi pyöräreitille johon monesta suunnasta pyöräliikenne kokoontuu, pitää jättää vaarallinen pullonkaula, jossa vastaantulevat linja-autot kulkevat 50 cm päästä. Viimeisen 30 vuoden aikana kyseistä kohtaa on rakennettu uusiksi 3-5 kertaa, miksei voisi tehdä jo viimein kunnollista? 2,5 milj.euron uusi tunneli on kovin pieni verrattuna moneen muuhun liikennehankkeeseen, joita tehdään joka vuosi.

Ari Paanala

Ari Paanala

varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen