Kuopion kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi on esitetty osin kipeitäkin leikkauksia. On selvää, ettei talous kohene ilman kovaa kulukuuria, jonka seurauksena kuopiolaisten palvelutaso väistämättä hieman laskee. On suorastaan kuntalaisten tietoista pettämistä väittää päinvastaista.

Kaupungin virka- ja luottamushenkilöstön tehtävänä onkin löytää ne keinot, joilla palvelurakennevinoumaa saadaan oikaustua. Samalla erityisesti luottamushenkilöt joutuvat tekemään arvovalintoja eri toimintojen välillä ja kantamaan viimekädessä vastuuta kokonaisuudesta.

Kaupungin kassaan ropisevat veroeurot on laitettava sinne missä niitä eniten tarvitaan ja toisaalta sinne missä niillä saadaan suurin hyöty. Ensisijaisesti tulee huolehtia lakisääteisten palvelujen tuottamisesta. Leikkaukset puolestaan on suunnattava sinne, missä haitat ovat mahdollisimman pieniä.

Viimeisimpänä näistä leikkausehdotuksista on käsitelty koulujen iltapäiväkerhotoiminnan lakkautusta. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta toimi viisaasti, kun ei tätä hyväksynyt sopeuttamiskeinoksi. Iltapäiväkerhot on nähtävä osana kaupungin ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka käyttäjinä on suuri joukko kasvavia nuoria. Lakkautus ei olisi tuottanut taloudellisesti edes lyhyellä aikajänteellä merkittävää säästöä kaupungille, sillä pääosa palvelun tuottamiseksi tarvittavista varoista tulee valtiolta ja osa suoraan lasten vanhemmilta. Pidemmällä aikavälillä juuri alakoululaiset ja lapsiperheet olisivat joutuneet kärsimään kerhotoiminnan lopettamisesta. Palvelun säilyttäminen vaikuttaa myös kiistatta kaupungin houkuttelevuuteen asukkaidensa suhteen.

Kuopion valtuutetut tekivät syksyllä yhdessä välttämättömän ja vastuullisen päätöksen nostaa kunnallisveroa 0,75%. Tällä nostolla saavutetut eurot menevät lähes yksistään yleisen verokertymän laskun paikkaamiseen. Kaupunki ei siis saa veronkorotuksella ylimääräistä rahaa käytettäväksi kuntalaisten palveluihin, kuten välillä kuulee virheellisesti väitettävän. Kaupungin tulee myös välttää velkataakan kasvattamista, sillä jokainen korkoeuro on poissa peruspalveluiden tuottamisesta.

Vihreiden valtuustoryhmässä vallitsee selkeä tahtotila kaupungin talouden vakauttamiseksi. Nyt tarvitaan kuitenkin malttia ja viisautta saneerauskirvestä heilutettaessa, jotta turvataan ihmisten normaalia arkea koskettavat palvelut.

Harri Auvinen
TkT, Vihreiden valtuustoryhmän pj.

Julkaistu Savon sanomissa 2.2.2010
http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/normaali-arki-turvattava/528485

Normaali arki turvattava

Kuopion kaupungin taloustilanteen korjaamiseksi on esitetty osin
kipeitäkin leikkauksia. On selvää, ettei talous kohene ilman kovaa
kulukuuria, jonka seurauksena kuopiolaisten palvelutaso väistämättä
hieman laskee. On suorastaan kuntalaisten tietoista pettämistä väittää
päinvastaista.

Kaupungin virka- ja luottamushenkilöstön tehtävänä onkin löytää ne
keinot, joilla palvelurakennevinoumaa saadaan oikaustua. Samalla
erityisesti luottamushenkilöt joutuvat tekemään arvovalintoja eri
toimintojen välillä ja kantamaan viimekädessä vastuuta kokonaisuudesta.

Kaupungin kassaan ropisevat veroeurot on laitettava sinne missä niitä
eniten tarvitaan ja toisaalta sinne missä niillä saadaan suurin hyöty.
Ensisijaisesti tulee huolehtia lakisääteisten palvelujen tuottamisesta.
Leikkaukset puolestaan on suunnattava sinne, missä haitat ovat
mahdollisimman pieniä.

Viimeisimpänä näistä leikkausehdotuksista on käsitelty koulujen
iltapäiväkerhotoiminnan lakkautusta. Varhaiskasvatus- ja
koulutuslautakunta toimi viisaasti, kun ei tätä hyväksynyt
sopeuttamiskeinoksi. Iltapäiväkerhot on nähtävä osana kaupungin
ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka käyttäjinä on suuri joukko kasvavia
nuoria. Lakkautus ei olisi tuottanut taloudellisesti edes lyhyellä
aikajänteellä merkittävää säästöä kaupungille, sillä pääosa palvelun
tuottamiseksi tarvittavista varoista tulee valtiolta ja osa suoraan lasten
vanhemmilta. Pidemmällä aikavälillä juuri alakoululaiset ja lapsiperheet
olisivat joutuneet kärsimään kerhotoiminnan lopettamisesta. Palvelun
säilyttäminen vaikuttaa myös kiistatta kaupungin houkuttelevuuteen
asukkaidensa suhteen.

Kuopion valtuutetut tekivät syksyllä yhdessä välttämättömän
ja vastuullisen päätöksen nostaa kunnallisveroa 0,75%. Tällä
nostolla saavutetut eurot menevät lähes yksistään yleisen verokertymän
laskun paikkaamiseen. Kaupunki ei siis saa veronkorotuksella
ylimääräistä rahaa käytettäväksi kuntalaisten palveluihin, kuten välillä
kuulee virheellisesti väitettävän. Kaupungin tulee myös välttää
velkataakan kasvattamista, sillä jokainen korkoeuro on poissa
peruspalveluiden tuottamisesta.

Vihreiden valtuustoryhmässä vallitsee selkeä tahtotila kaupungin
talouden vakauttamiseksi. Nyt tarvitaan kuitenkin malttia ja viisautta
saneerauskirvestä heilutettaessa, jotta turvataan ihmisten normaalia arkea
koskettavat palvelut.

			Harri Auvinen
			TkT, Vihreiden valtuustoryhmän pj.