Kuopion Vihreät ry:n sääntömääräinen syyskokous 2015
Aika                    16.11.2015 klo 18
Paikka                Kuopion Vihreiden toimisto, Asemakatu 42

 

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuuden ja läsnäolijoiden äänioikeuden toteaminen sekä asialistan hyväksyminen

3§ Kokouksen järjestäytyminen

4§ Katsaus yhdistyksen talouteen ja toimintaan 2015

5§ Hyväksytään vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio

6§ Hallituksen jäsenten valinta eronneiden tilalle vuodeksi 2016 ja erovuoroisten tilalle vuosiksi 2016 – 2017

·         Erovuorossa ovat Heli Pelkonen ja Eija Luostarinen

·         Eronneet ovat Marianna Hellén ja Pirjo Yksoksa

·         Antti Tuononen, Jari Väisänen ja Veera Willman jatkavat vuoden 2016 loppuun

7§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodeksi 2016

8§ Kuntavaaleihin valmistautuminen

·         8.1 Kuntavaalibudjetin raamin hyväksyminen ja lähetekeskustelu ehdokasmaksuista

·         8.2 Keskustelu ehdokashankinnan menettelytavoista

·         8.3 Lähetekeskustelu kuntavaaleihin 2017 valmistautumisesta

9§ Vihreän Sivistysliiton kokousedustajien valinta

·         hallitus esittää, että syyskokous vahvistaa toimintatavan muutoksen, jolla Vihreän Sivistysliiton kokousedustajien valinta siirretään jatkossa hallituksen ratkaistavaksi

10§ Neljän edustajan nimeäminen Savo-Karjalan Vihreät ry:n syyskokoukseen Kuopiossa 22.11.2015

11§ Kokouksen päättäminen