Lisäydinvoimaa päättäväisesti vastustaneet Vihreät ovat esittäneet kasvun mallia, jossa panostetaan uusiutuviin energiamuotoihin, kuten bioenergiaan ja tuulivoimaan sekä energiatehokkuuteen. Samalla energiajakelun vikasietoisuutta parannetaan monimuotoistamalla ja hajauttamalla energian tuotantoa. Nämä CleanTech -alat ovat juuri niitä, joiden varaan voitaisiin rakentaa tulevaisuuden nokiat, kuten Saksa on parhaillaan tekemässä. Suomella olisi mahdollisuus olla väistämättömän kehityksen kärkimaa ja viedä jatkossa osaamistaan ulkomaille. Huonompi vaihtoehto on tuoda muualla kehitetty teknologia isolla rahalla myöhemmin Suomeen. Laajamittainen satsaus ydinvoimaan tulisi takaamaan sen, ettei aidosti puhtaiden teknologioiden kehittämiseen suunnattaisi riittävästi resursseja kotimaanmarkkinoidemme pienuuden vuoksi. Tällöin alan innovaatiot meillä Suomessa eivät todennäköisesti riittäisi kansainväliseen läpimurtoon.

Suomessa sähköä kulutettiin viime vuonna 80,8 TWh, tästä tuotettiin ydinvoimalla 22,6 TWh ja tuotiin Venäjältä 11,3 TWh. Aikanaan pahasti myöhässä valmistuva ja yli tuplasti suunniteltua kalliimpi Olkiluoto 3:n on luvattu määrällisesti paikkaavan Venäjältä tuodun ydinsähkön määrän. Käytännössä tuonti Venäjältä ei toki tyrehdy tähän, sillä lopulta suomalaista sähköä edullisempi hinta ratkaisee sähkömarkkinoilla.

Suomen paperiteollisuus ei mitä ilmeisemmin lepää pelkästään ydivoimapäätöksien varassa, sillä ilmoitus Varkauden paperikoneiden sulkemisesta tuli ydinvoiman lisäämiseen tähtäävän esityksen jälkeen. Todellisuudessa työvoimakulut, raaka-aineen hinta ja globalisaatio painavat vaakakupissa paljon enemmän kuin yksistään energian hinta. Paperiyhtiöt perustavat kasvunsa Suomessa pikemminkin tuotannon tehostamiseen kuin uusiin laajamittaisiin investointeihin.

Suomen sähkönkulutuksen kasvusta tuleville vuosille on esitetty varsin maltillisia lukuja metsäteollisuuden rakennemuutoksesta johtuen. Tähän on päätynyt arviossaan myös Metla. Tilanne mahdollistaisi ydinvoiman suhteellisen osuuden asteittaisen vähentämisen ja samalla kestävän kehityksen, jossa myös energiatehokkuuden parantamisella on merkittävä roolinsa. Energian säästö onkin Suomen kilpailukyvyn kannalta yhtä välttämätön päämäärä kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ilmaston kannalta. Energiapihin tekniikan tarve ei poistu energian tuotantoa lisäämällä, joka esitetyssä mittakaavasta onkin vain tarpeeton ja kallis harha-askel yhteiskunnalle.

Ironisinta koko arvottomassa näytelmässä on maakuntamedioissa Vihreille esitetty erovaatimus maan hallituksesta. Kantansa jo hallitusneuvotteluissa ilmoittaneen ja linjansa pitäneen puolueen pitäisi nyt siis erota. Miksi? Moraaliselta kannalta tuntuisikin oudolta, että nimenomaan Vihreät eroaisivat hallituksesta. Haluaisin uskoa, että Suomen hallitukseen mahtuisi ainakin yksi puolue, jonka vaalirahoitus kestää päivänvalon ja jonka ministerit eivät vitsaile ydinvoima-asioissa. Vihreiden tuleekin vastustaa esitystä hallituksessa ja äänestää tätä vastaan myöhemmin myös eduskunnassa, mikä kertoo osaltaan vain terveestä poliittisesta kulttuurista. Vihreiden on myös vietävä loppuun vaalirahoituslainsäädännön uudistus hallituksesta käsin ja jatkettava taistelua uusiutuvien energiamuotojen ja suomalaisen osaamisen tulevaisuuden puolesta.

Harri Auvinen (vihr.)
tekniikan tohtori

Kirjoitus on julkaistu Savon sanomissa 28.4.2010:
http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/tilaa-bioenergialle/556041

Lisäydinvoimaa päättäväisesti vastustaneet Vihreät ovat esittäneet kasvun
mallia, jossa panostetaan uusiutuviin energiamuotoihin, kuten bioenergiaan
ja tuulivoimaan sekä energiatehokkuuteen. Samalla energiajakelun
vikasietoisuutta parannetaan monimuotoistamalla ja hajauttamalla
energian tuotantoa. Nämä CleanTech -alat ovat juuri niitä, joiden varaan
voitaisiin rakentaa tulevaisuuden nokiat, kuten Saksa on parhaillaan
tekemässä. Suomella olisi mahdollisuus olla väistämättömän kehityksen
kärkimaa ja viedä jatkossa osaamistaan ulkomaille. Huonompi vaihtoehto on
tuoda muualla kehitetty teknologia isolla rahalla myöhemmin Suomeen.
Laajamittainen satsaus ydinvoimaan tulisi takaamaan sen, ettei aidosti
puhtaiden teknologioiden kehittämiseen suunnattaisi riittävästi resursseja
kotimaanmarkkinoidemme pienuuden vuoksi. Tällöin alan innovaatiot meillä
Suomessa eivät todennäköisesti riittäisi kansainväliseen läpimurtoon.

Suomessa sähköä kulutettiin viime vuonna 80,8 TWh, tästä tuotettiin
ydinvoimalla 22,6 TWh ja tuotiin Venäjältä 11,3 TWh. Aikanaan pahasti
myöhässä valmistuva ja yli tuplasti suunniteltua kalliimpi Olkiluoto 3:n
on luvattu määrällisesti paikkaavan Venäjältä tuodun ydinsähkön määrän.
Käytännössä tuonti Venäjältä ei toki tyrehdy tähän, sillä lopulta
suomalaista sähköä edullisempi hinta ratkaisee sähkömarkkinoilla.

Suomen paperiteollisuus ei mitä ilmeisemmin lepää pelkästään
ydivoimapäätöksien varassa, sillä ilmoitus Varkauden paperikoneiden
sulkemisesta tuli ydinvoiman lisäämiseen tähtäävän esityksen jälkeen.
Todellisuudessa työvoimakulut, raaka-aineen hinta ja globalisaatio
painavat vaakakupissa paljon enemmän kuin yksistään energian hinta.
Paperiyhtiöt perustavat kasvunsa Suomessa pikemminkin tuotannon
tehostamiseen kuin uusiin laajamittaisiin investointeihin.

Suomen sähkönkulutuksen kasvusta tuleville vuosille on esitetty varsin
maltillisia lukuja metsäteollisuuden rakennemuutoksesta johtuen. Tähän on
päätynyt arviossaan myös Metla. Tilanne mahdollistaisi ydinvoiman
suhteellisen osuuden asteittaisen vähentämisen ja samalla kestävän
kehityksen, jossa myös energiatehokkuuden parantamisella on merkittävä
roolinsa. Energian säästö onkin Suomen kilpailukyvyn kannalta yhtä
välttämätön päämäärä kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on
ilmaston kannalta. Energiapihin tekniikan tarve ei poistu energian
tuotantoa lisäämällä, joka esitetyssä mittakaavasta onkin vain tarpeeton
ja kallis harha-askel yhteiskunnalle.

Ironisinta koko arvottomassa näytelmässä on maakuntamedioissa Vihreille
esitetty erovaatimus maan hallituksesta. Kantansa jo hallitusneuvotteluissa
ilmoittaneen ja linjansa pitäneen puolueen pitäisi nyt siis erota. Miksi?
Moraaliselta kannalta tuntuisikin oudolta, että nimenomaan Vihreät
eroaisivat hallituksesta. Haluaisin uskoa, että Suomen hallitukseen mahtuisi
ainakin yksi puolue, jonka vaalirahoitus kestää päivänvalon ja jonka
ministerit eivät vitsaile ydinvoima-asioissa. Vihreiden tuleekin vastustaa
esitystä hallituksessa ja äänestää tätä vastaan myöhemmin myös eduskunnassa,
mikä kertoo osaltaan vain terveestä poliittisesta kulttuurista. Vihreiden on
myös vietävä loppuun vaalirahoituslainsäädännön uudistus hallituksesta käsin
ja jatkettava taistelua uusiutuvien energiamuotojen ja suomalaisen osaamisen
tulevaisuuden puolesta.

Harri Auvinen (vihr.)
tekniikan tohtori
Lisäydinvoimaa päättäväisesti vastustaneet Vihreät ovat esittäneet kasvun

mallia, jossa panostetaan uusiutuviin energiamuotoihin, kuten bioenergiaan

ja tuulivoimaan sekä energiatehokkuuteen. Samalla energiajakelun

vikasietoisuutta parannetaan monimuotoistamalla ja hajauttamalla

energian tuotantoa. Nämä CleanTech -alat ovat juuri niitä, joiden varaan

voitaisiin rakentaa tulevaisuuden nokiat, kuten Saksa on parhaillaan

tekemässä. Suomella olisi mahdollisuus olla väistämättömän kehityksen

kärkimaa ja viedä jatkossa osaamistaan ulkomaille. Huonompi vaihtoehto on

tuoda muualla kehitetty teknologia isolla rahalla myöhemmin Suomeen.

Laajamittainen satsaus ydinvoimaan tulisi takaamaan sen, ettei aidosti

puhtaiden teknologioiden kehittämiseen suunnattaisi riittävästi resursseja

kotimaanmarkkinoidemme pienuuden vuoksi. Tällöin alan innovaatiot meillä

Suomessa eivät todennäköisesti riittäisi kansainväliseen läpimurtoon.

 

Suomessa sähköä kulutettiin viime vuonna 80,8 TWh, tästä tuotettiin

ydinvoimalla 22,6 TWh ja tuotiin Venäjältä 11,3 TWh. Aikanaan pahasti

myöhässä valmistuva ja yli tuplasti suunniteltua kalliimpi Olkiluoto 3:n

on luvattu määrällisesti paikkaavan Venäjältä tuodun ydinsähkön määrän.

Käytännössä tuonti Venäjältä ei toki tyrehdy tähän, sillä lopulta

suomalaista sähköä edullisempi hinta ratkaisee sähkömarkkinoilla.

 

Suomen paperiteollisuus ei mitä ilmeisemmin lepää pelkästään

ydivoimapäätöksien varassa, sillä ilmoitus Varkauden paperikoneiden

sulkemisesta tuli ydinvoiman lisäämiseen tähtäävän esityksen jälkeen.

Todellisuudessa työvoimakulut, raaka-aineen hinta ja globalisaatio

painavat vaakakupissa paljon enemmän kuin yksistään energian hinta.

Paperiyhtiöt perustavat kasvunsa Suomessa pikemminkin tuotannon

tehostamiseen kuin uusiin laajamittaisiin investointeihin.

 

Suomen sähkönkulutuksen kasvusta tuleville vuosille on esitetty varsin

maltillisia lukuja metsäteollisuuden rakennemuutoksesta johtuen. Tähän on

päätynyt arviossaan myös Metla. Tilanne mahdollistaisi ydinvoiman

suhteellisen osuuden asteittaisen vähentämisen ja samalla kestävän

kehityksen, jossa myös energiatehokkuuden parantamisella on merkittävä

roolinsa. Energian säästö onkin Suomen kilpailukyvyn kannalta yhtä

välttämätön päämäärä kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on

ilmaston kannalta. Energiapihin tekniikan tarve ei poistu energian

tuotantoa lisäämällä, joka esitetyssä mittakaavasta onkin vain tarpeeton

ja kallis harha-askel yhteiskunnalle.

 

Ironisinta koko arvottomassa näytelmässä on maakuntamedioissa Vihreille

esitetty erovaatimus maan hallituksesta. Kantansa jo hallitusneuvotteluissa

ilmoittaneen ja linjansa pitäneen puolueen pitäisi nyt siis erota. Miksi?

Moraaliselta kannalta tuntuisikin oudolta, että nimenomaan Vihreät

eroaisivat hallituksesta. Haluaisin uskoa, että Suomen hallitukseen mahtuisi

ainakin yksi puolue, jonka vaalirahoitus kestää päivänvalon ja jonka

ministerit eivät vitsaile ydinvoima-asioissa. Vihreiden tuleekin vastustaa

esitystä hallituksessa ja äänestää tätä vastaan myöhemmin myös eduskunnassa,

mikä kertoo osaltaan vain terveestä poliittisesta kulttuurista. Vihreiden on

myös vietävä loppuun vaalirahoituslainsäädännön uudistus hallituksesta käsin

ja jatkettava taistelua uusiutuvien energiamuotojen ja suomalaisen osaamisen

tulevaisuuden puolesta.

 

Harri Auvinen (vihr.)

tekniikan tohtori