Vihreiden Pohjois-Savon maakuntavaltuutettu ja Kuopion kaupunginhallituksen jäsen Harri Auvisen Savon Sanomissa 5.8.2014 julkaistu kirjoitus

Pohjois-Savon maakuntaliitossa on uurastettu kovasti viime vuosina tuulivoimamaakuntakaavan puolesta.Valmistelua voi hyvällä syyllä kehua demokraattiseksi ja keskustelevaksi. Kaava hyväksyttiin yksimielisesti maakuntavaltuustossa 2013. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 15.1.2014.

Tuuliolosuhteiltaan Nilsiän Rahasmäkeä on pidetty suotuisimpana paikkana tuulipuistolle koko Itä- ja Keski-Suomessa. Asian mainitsi erikseen YLE uutisessaan loppuvuodesta 2012. Samalla Rahasmäen pirstaloitunutta maanomistusta pidettiin suurimpana uhkana hankkeen toteutumiselle. Yleisemmin maakuntaliitossa on arvioitu tuulivoima-alueiden toteutumisen riippuvan paitsi maanomistajista ja myös energiayhtiöiden kiinnostuksesta.

Annas olla, jos nämä haasteet voitaisiin ratkaista ja maksaja löytyisi?

TuuliSaimaa Oy oli saanut neuvoteltua Rahasmäen maanomistajien kanssa tarvittavien maa-alueiden vuokrauksesta ja pyysi keväällä kirjeitse Kuopion kaupunkia aloittamaan tuulivoimayleiskaavan laadinnan. Alueen kaavoitus ei sisälly kuluvan vuoden kaavoitusohjelmaan. Siksi virkajohto esitti kaupunginhallitukselle, että TuuliSaimaa vastaisi kaavoitustyön kustannuksista sekä tähän liittyvistä selvityksistä. Kuopion kaupungin tehtäväksi piti jäädä hankkeen ohjaus ja kaavaprosessiin liittyvien viranomaistehtävien hoito.

Asia käsiteltiin Kuopion kaupunginhallituksessa 26.5.2014. Hanke torpattiin äänin 9-2. Vastaesityksen takaa löytyi Pohjois-Savon maakuntavaltuutettuja, joista viisi varsinaista ja yksi vara olivat paikalla tekemässä kaupunkitasoista päätöstä. Seisoin tuulivoimamaakuntakaavan ja kaupunginjohtajan pohjaesityksen takana, mutta se ei riittänyt. Lisäkseni vain Sirpa Karjalainen (vas.) piti järkevänä käynnistää YVA -selvitykset ja kaavoituksen energiayhtiön kustannuksella.

Eurovaalien alla kiinnitin ihmisten huomiota päätöksenteon poukkoilevuuteen. Rajallisten eurojen ja henkilötyöresurssien valossa olisi järkevää valmistella asioita linjakkaasti lähtien Euroopan parlamentista, eduskunnasta ja maakuntaliitosta päätyen lopulta kuntatasolle hallituksiin, lautakuntiin ja valtuustoihin. Vedämme kyllä yhtä köyttä, mutta usein vastakkaisiin suuntiin. Näin hukkaamme veroeuroja sekä yritysten investointeja tekemällä ja teettämällä runsaasti turhaa työtä.

Euroopassa ollaan uusiutuvan tuulivoiman hyödyntämisessä huomattavasti Suomea pidemmällä. Maatamme tiheämmin asutetuissa maissa on ymmärretty tuotantomuodon puhtaus ja kotimaisuus. Meillä ei välillä riitä uskallus edes YVA- selvitysten teettämiseen ja ainahan on helpompi tuoda lisää kivihiiltä ulkomailta.