Rocsolen teknologiapäällikkö ja Kuopion kaupunginhallituksen jäsen (vihr.) Harri Auvisen aiemmin Savon Sanomissa 6.2.2015 julkaistu kirjoitus.

 

Finnpulp Oy:n sellutehdashankkeen julkistus on aiheuttanut monenlaista kuohuntaa. Alalla vaikuttavien ensireaktiot uutisen suhteen vaihtelevat paljon vastaajan omien intressien ja asuinkunnan mukaan. Tästä syystä uutisointia seuraavien ihmisten medialukutaitoa koetellaan suuresti. Joidenkin mielestä Äänekoskelle ja Kuopioon kaavaillut hankkeet ovat jopa toistensa poissulkevia.

Mediat osaavat käyttää asiantuntijoiden asenteellisuutta häikäilemättä hyväkseen ja valitsevat kontaktinsa etukäteen linjatun pääjuonen mukaisesti. Harvemmassa jutussa haastatellaan useampaa alan toimijaa yhtä aikaa, jolloin syntyisi aitoa keskustelua esimerkiksi kuitupuun riittävyydestä.

Tiistainen pääkirjoitus (SS 3.2.) kuvasi ansiokkaasti pitkäkuituisen havupuusellun kysynnän kasvun syitä ja toisaalta ympäristöllisiä etuja verrattuna viljeltyyn eukalyptukseen ja puuvillaan. Suomalaiset metsät eivät ole uhka pohjavedelle tai ruuantuotannolle. Päinvastoin. Toteutuessaan hanke toisi työtä ja ruokaa pöytään jopa 1500:lle suomalaiselle. Uudet työpaikat ovat täsmälääkettä työttömyyden torjunnassa. Metsäteollisuus ei harrasta tempputyöllistämistä, sillä bisnes määräytyy markkinoiden, osaamisen sekä raaka-aineiden saatavuuden mukaisesti.

Hankkeen edetessä on syytä alusta saakka kiinnittää riittävää huomiota ympäristövaikutusten arvioimiseen ja erityisesti haittojen aukottomaan ennaltaehkäisyyn. Me kaikki tiedämme viime vuosien tapahtumien valossa mihin tilanteeseen Talvivaaran häikäilemättömyys ja luokaton viranomaisvalvonta voivat johtaa. Teollisuudenala ja hanke on täysin toinen, mutta ongelman perimmäistä syytä ei ole vieläkään kyetty korjaamaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa tehtäviä, joiden intressit ovat ajoittain ristiriidassa. Ely-keskukset pyrkivät edistämään työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä. Toisaalta tehtäviin kuuluu ympäristön tilan ja teollisuuden päästöjen valvonta. Pukki kaalimaan vartijana.

Saman ely-keskuksen sisällä molempien tavoitteiden toteuttaminen on poikkeustilanteissa vaikeaa tai mahdotonta. Seuraavaan hallitusohjelmaan onkin saatava lääkkeet asian korjaamiseksi.

Suuret sellutehtaat aiheuttavat vesistökuormitusta. Suomessa ei riitä, että poistovesi on puhtaampaa kuin brasilialaisen joen alajuoksulla. Sen on oltava puhdasta Kallavedellä. Samasta syystä on parempi, että tehdas rakennetaan Järvi-Suomeen kolmansien maiden sijasta, sillä täällä ympäristövaikutukset hoidetaan suomalaisten normien mukaisesti. Samalla luodaan kysyntää havumetsillemme, joiden vuotuinen kasvu on jo jonkin aikaa ylittänyt hakkuumäärän. Lähtökohtaisesti olemme kestävällä pohjalla.