Kuopion kaupungin strateginen metsäsuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.2. Me vihreät esitimme suunnitelman palauttamista valmisteluun. Tämä ei saanut kannatusta, joten teimme suunnitelmaan 5 muutosesitystä sekä kaksi lisäysesitystä, jotka eivät valitettavasti myöskään menestyneet.

 

Metsäsuunnitelmaa valmisteltiin pitkään. Saimme suunnitelmaan yhdeksi laskentaskenaarioksi hakkuita hillitsevän vaihtoehdon. Ehdotimme jo valmisteluvaiheessa kuntalaisten osallistamista: kuntalaiskyselyn tuloksia ei kuitenkaan huomioitu suunnitelmassa. Kyselyyn vastanneet halusivat hillitä hakkuita sekä lisätä suojelua ja vanhojen metsien määrää.

 

Miksi teimme niin monta esitystä valtuustossa? Varmistaaksemme luonnon monimuotoisuuden säilymistä kaupungin metsissä. Mielestämme olisi ollut tärkeää tunnistaa suunnitelmassa vahvemmin myös ilmastonmuutos. Halusimme esityksillä painottaa metsien merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Retkeilyreitillä paljaaksi hakattu metsä ei juuri mieltä virkistä. Metsien suojelun tai jatkuvapeitteisen metsänhoidon osalta suunnitelmassa ei asetettu sitovia mitattavia tavoitteita. Ainoa mitattavissa oleva tavoite oli asetettu metsien hakkuumäärille.

 

Olimme tehneet vastaavat muutosesitykset jo aiemmin kaupunkirakennelautakunnassa 1.12. sekä kaupunginhallituksessa 20.12. Sosiaalidemokraatit tukivat kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa esityksiämme metsien virkistyskäytön vahvistamisesta ja suunnitelman voimassaoloajan lyhentämistä sekä kuntalaisten paremmasta kuulemisesta. Valtuustokäsittelyssä saimme tukea myös Vasemmistoliitolta, joka teki myös ansiokkaan lisäysesityksen, joka ei sekään valitettavasti menestynyt äänestyksissä. Kiitos näille ryhmille yhteistyöstä.

 

Valtuustossa käyty keskustelu oli valitettavan kärjistynyttä. Vastakkainasettelu on harmillista, sillä kaikkien pyrkimys varmasti on huolehtia metsistä järkevästi tulevaisuuden muutospaineet huomioiden ja kaupungin talouttakin ajatellen.

 

Kyse on lopulta arvovalinnoista. Mielestämme kaupungin metsien hoidon ensisijaisia tavoitteita tulisi olla luontokadon ehkäiseminen, ilmastonmuutoksen hillintä sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen. Hyväksytyn metsäsuunnitelman hakkuutavoitteella vanhat metsät jatkavat hupenemistaan edistäen luontokatoa. Hävinneet eliölajit eivät palaa takaisin vaikka taimikkoa metsissä kasvaakin hakatun tilalle. Nyt tehtyä metsäsuunnitelmaa onkin tarkasteltava valtuustokausittain ja tarvittaessa siihen on tehtävä muutoksia.

 

Kuopion luonnon monimuotoisuusohjelmaa ollaan nyt päivittämässä. Toivomme hyväksytyn metsäohjelman vaikutusten arviointia luonnon monimuotoisuuteen. Toivottavasti jatkossa kaupungin keskeiset ulkoilu- ja virkistysalueet, kuten esimerkiksi Niittylahti ja Kallaveden saaristo, saadaan pois metsätaloustoiminnan taloudellisen tuottotavoitteen alta.

 

Marja Berg, kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)

Kaisa Kantele, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

 

Mielipidekirjoitus on julkaistu Savon Sanomissa 3.3.2022.