Kuopiossa on toiminut kolme vuotta peruskoulun pääsääntöisesti 2-luokkalaisille tarkoitettu Taidekaruselli. OKM on rahoittanut ja tukenut hanketta. Nyt haettava avustus on pudonnut viidennekseen aikaisemmasta. Hyväksi havaittu toiminta uhkaa loppua. Vakaa talous mahdollistaa saumattoman yhteistyön toimijoiden ja oppilaitosten lukuvuosisuunnitelmien laatimisen kautta.

Hanke on ollut mainio tapa tutustuttaa tokaluokkalaisia eri taiteenlajeihin. Toiminta on lapsille maksutonta, siten myös vähävaraiset lapset ja maahanmuuttajalapset ovat päässeet taideharrastuksen pariin. Taidekaruselli on auttanut lapsia myös löytämään oman harrastuksensa. Koulujen kerhotunnit ovat usein olleet enemmän liikuntapainotteisia. Näyttää siltä, että taideharrastukset ovat jääneet vähäisemmiksi lapsilla lukuisien liikuntalajien ja tietokonepeli- ym. koodausharrastusten paineessa.

Taidekarusellin kautta yli 300 kuopiolaista lasta on päässyt kurkistamaan erilaisten taiteenlajien maailmaan. Taidekarusellin tarjoamat ”taidemaistiaiset” ovat jo tuoneet uusia harrastajia taiteen perusopetuksen piiriin.

Yleensä projektien yhtenä tavoitteena on ollut luoda hyvä ja toimiva toimintamalli. Nyt tässä on sellainen ja se pitää saada vakinaiseksi toiminnaksi kaupungissa.

Tällä hetkellä mukana on viisi oppilaitosta, joilla on lupa antaa taiteen perustutkinnon opetusta:

  • Kuopion Taideopisto
  • Kuopion Tanssistudio
  • Musiikkikoulu Kantele
  • Kuvataidekoulu Värikäs (Kuopion kaupunki, kansalaisopisto)
  • Käsityökoulu Taituri

Toiminnan turvaaminen mahdollistaisi tarjonnan laajentamisen mm. sirkuksen, sanataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin saralle.

Toiminnassa omalta osaltaan toteutuu esim. periaate siitä, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastukseen.

Tämä on juuri sitä matalan kynnyksen osallisuuden kokemusta ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyä, jonka toteutumisesta olemme usein huolissamme.

Me aloitteen allekirjoittaneet Kuopion kaupunginvaltuutetut haluamme, että Taidekarusellin toimintaedellytykset kaupungissamme turvataan.

Matti Sariola, Jaakko Kosunen ja 42 muuta valtuutettua.