Kuopion kaupungin vanhusten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen kiinteistöjen suhdetta yksityisen ja oman tytäryhtiön (Niiralan Kulma tai muu konsernin kiinteistöyhtiö) omistuksen välillä ei ole linjattu valtuustotasolla. Kasvun ja Oppimisen lautakunta on juuri hiljan linjannut varhaiskasvatuksen yksityisen ja oman tuotannon välisen suhteen ja vastaavaa linjaus on tarpeen tehdä Kuopion kaupungissa sekä vanhusten hoivakiinteistöjen omistamisesta että vanhuspalveluiden hoivapalvelun tuotannosta Perusturva- ja Terveyslautakunnassa ja valtuustotasolla. Myös palveluasumisen oheispalveluiden (mm ateria-, pyykki- siivous- ja turvapalvelut) tuottamista vaihtoehtoisilla tavoilla kuin vain kiinteistön omistajan tuottamana pitää linjata.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopion kaupungissa tehdään valtuustotasoinen linjaus vanhusten hoivakiinteistöjen oman ja yksityisen omistuksen suhteesta, oheispalveluiden tuottamisen jakaantumisesta yksityiseen ja omaan tuotantoon sekä vanhusten hoivapalveluiden yksityisen ja oman tuotannon suhteesta.

Marja Berg, Tanja Kaipainen ja 19 muuta valtuutettua.