Kuopiossa yritysvaikutusten arviointi otettiin käyttöön v. 2011. Yritysvaikutusten arviointi on jo luonteva osa päätöksentekoa. Yritysvaikutusten arviointia tehdään päätösprosessissa ensisijaisesti valmistelijan tai valmistelijoiden toimesta. Yritysvaikutukset ovat merkittäviä mm kaupungin kaavoituksessa.

Yritystoiminnan osalta on myös oleellista, että yrityksen toimintamahdollisuudet säilyvät mm katujen kunnostuksessa yms, jolloin yrityksen saavutettavuus luonnollisesti heikkenee väliaikaisesti.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kuopion kaupungin päätöksentekoon liittyvää yritysvaikutuksien arviointia tehostetaan lisäämällä yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja etenkin kuopiolaisten yrittäjien kanssa. Tähän on hyvät mahdollisuudet jo olemassa olevien verkostojen kautta, mm. tekemällä enenevästi yhteistyötä Kuopion Yrittäjien, Kuopion Kauppakamarin ja Nuorkauppakamarin kanssa, joiden jäsenistöön kuuluu eri liiketoimintasektorien yrittäjiä ja erikokoisia yrityksiä.

Kuopion kaupungin johto ja yrittäjäjärjestöt tapaavat säännöllisesti ja vuorovaikutus on kehittynyt. Yrittäjäjärjestöt voivat toimia tiedottajina yrityksiin päin valmistelussa olevista asioista ja hakea jäsenistöstään yrityksiä, jotka tarvittaessa yksin tai työryhmänä muodostaisivat kannanottoja yritysten näkökulmista valmistelussa oleviin asioihin. Näin ollen päätöksenteon kohteen olevien yrittäjien mielipiteet ja kehittämisehdotukset saataisiin menettelyllä paremmin kuuluviin kaupungin päätöksentekoon, mikä lopulta tukisi yritysten toimintaedellytyksiä Kuopiossa. Samalla virkamieskunnan yhteydet Kuopiossa toimiviin yrityksiin edelleen paranisivat.

Yritysvaikutusten arviointia Kuopion kaupungin ja yritysten sekä yritysjärjestöjen yhteistyössä voitaisiin kehittää ns kokeilukulttuurina ja hakea kokemusten myötä parasta ratkaisua siihen, että millainen yhteistyömalli ja menettelytapa sopisivat parhaiten yritysvaikutusten arviointiin Kuopion kaupungissa.

Marja Berg ja 25 muuta valtuutettua.