Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva
koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on
paniikkikohtaus, tai ystävää, jolla on itsetuhoisia ajatuksia.

Lasten ja nuorten mielenterveyden pulmat näkyvät koulujen ja koululaisten arjessa. Myös korona
on lisännyt oppilaiden ahdistuneisuutta. Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava
entisestään arkipäivän mielenterveystaitojen opetteluun. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja
nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja
vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden
riskitekijänä.

Esitämme, että Kuopion kouluissa toteutetaan oppilaille ja opettajille mielenterveyden ensiavun
koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita
riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä
selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa
mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan
avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa
mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja
vahvistamiseen. Koulutuksen järjestämiseen voidaan hyödyntää kaupungin eri palvelualueiden
osaamista ja perhekeskusverkostoa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Kuopio mahdollistaa kouluihinsa tiiviin mutta
kattavan mielenterveyden ensiapukurssin.

Kaisa Kantele (vihr.)
Vihreä valtuustoryhmä

Aloite jätettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.3.2021