Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Verkostoon kuuluu 110 jäsentahoa, joista 78 on kuntia ja kaupunkeja. Pyöräilykuntien verkoston jäsenkunnissa on noin 3,7 miljoonaa asukasta.

Kuopiossa edistetään kestävää ja viisasta liikkumista ja suunnitelmissa on myös keskustan ja Savilahden alueen kattava kaupunkipyöräjärjestelmä. Pyöräilykuntien verkoston kautta saisimme tukea muun muassa pyöräilyverkoston kehittämiseen ja kaupunkipyörien valintaan sekä käyttöönoton ja ylläpidon järjestämiseen. Pyöräilykuntien verkosto tarjoaa tietoa ja palveluja pyöräilyn edistämiseksi. Verkoston jäsenenä Kuopio pystyy uskottavammin profiloitumaan pyöräilykunnaksi sekä määrätietoisesti edistämään ja vahvistamaan pyöräilyn asemaa houkuttelevana ja toimivana kulkumuotona.

Jäsenyyden etuja ovat muun muassa:

 • Verkosto järjestää koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, joihin jäsenkuntien edustajat pääsevät osallistumaan maksutta
 • Kunta saa neuvontaa ja tukea pyöräilyn, kävelyn ja muun kestävän liikkumisen edistämisessä
  • esimerkiksi apua ja yhteistyötä pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelmien tekemisessä
  • kehittämispalaverit kunnan yhteyshenkilön ja verkoston edustajien kesken
 • Pyöräillen Suomessa -verkkosivut ja pyörämatkailu
  • Näkyvyyttä Suomen pyörämatkailun virallisilla kotisivuilla
  • Tukea pyörämatkailun ja sen reittien kehittämiseen
 • Pyöräilykuntien verkosto ideoi ja valmistelee erilaisia kehittämishankkeita yhteistyössä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten kanssa
  • Jäsenkunnilla on parhaat mahdollisuudet päästä mukaan ja vaikuttaa hankkeiden sisältöön
 • Pyöräilykuntien verkoston jäsenenä kunta profiloituu hyvinvointiin ja terveellisiin liikkumistapoihin kannustavana tulevaisuuden asuinpaikkana
  • Mahdollisuus tulla valituksi Vuoden pyöräilykunnaksi

Pyöräilykuntien verkostoon kuuluvien kuntien joukossa ovat muun muassa Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu ja Iisalmi. Myös Pohjois-Savon ELY-keskus on verkoston jäsen. Lisää tietoa Pyöräilykuntien verkostosta ja muut verkostoon kuuluvat 70 kuntaa ja kaupunkia löytyvät Pyöräilykuntien verkoston verkkosivulta osoitteesta: www.poljin.fi.

Pyöräilykuntien verkostoon liittyminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkoston toiminnanjohtajalle (myös sähköposti käy: matti.hirvonen@poljin.fi). Liittymispäätöksen jälkeen kunnasta nimetään yhteyshenkilö, joka toimii edustajana verkoston suuntaan ja jolle esimerkiksi toimitetaan kuukausittainen materiaali. Yhteyshenkilön lisäksi Poljin-lehti postitetaan kaikille kunnan nimeämille eri hallintokuntien henkilöille, jotka ovat pyöräilyn ja kävelyn kanssa tekemisissä. Vuoden 2017 jäsenmaksu yli 100 000 asukkaan kunnassa on 1 990 euroa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki liittyy Pyöräilykuntien verkostoon.

Veera Willman ja 48 muuta valtuutettua.