Vihreät haluaa kasvaa Kuopiossakin. Mutta mitkä ovat kasvun mittarit ja tavoitteet? Vastaa Kuopion Vihreiden strategiakyselyyn!
 
Tiviistelmä kuva Vihreiden strategian pääkohdistaVihreiden 2016 hyväksytyn strategian tavoitteina on ottaa kaikki mukaan, kasvaa, vaikuttaa ja viestiä asioista toivon ja ilon kautta. Kuopion Vihreät tekee toimintansa kehittämistä strategian pohjalta ja kutsuu jäsenensä, luottamushenkilönsä ja lähimmät sidosryhmänsä vastaamaan kyselyyn kasvutavoitteiden asettamisesta ja toimintatavoista jotka voivat auttaa tai estää meitä saavuttamasta asetettuja tavoitteita. Kyselyyn vastaamiseen kuluu 10-15 minuuttia. Kysely on auki 14.1.2018 saakka.
 
Seuraa tätä linkkiä päästäksesi vastaamaan kyselyyn: