Englanninkielisissä maissa käytetään termiä ”commons” kuvaamaan asioita tai hyödykkeitä, jotka kuuluvat kaikille säätyyn tai varallisuuteen katsomatta. Termillä tarkoitetaan asioita, jotka ovat meille kaikille yhteisiä ja välttämättömiä, kuten puhdasta ilmaa ja juomakelpoista vettä.

Suomessa käytetään toisinaan termiä yhteishyödyke, latinaksi res communes. Antiikin Roomassa omaisuus jaettiin kolmeen osaan – yhteiseen, yksityiseen ja valtiolliseen. Suomalaisen yhteiskunnan tärkeä peruspilari on pitkään ollut yhteisen hyvän kuuluminen meille kaikille. Olemme syystä ylpeitä jokamiehen oikeuksistamme. Jokainen suomalainen saa kulkea vapaasti ja nauttia ympäristön ja luonnon virkistävästä annista.

Meistä moni haluaa uudistaa Suomen lakeja ja tapoja. Koetaan, että dynaaminen ja pärjäävä Suomi kaipaa uutta ja raikasta ajatusmaailmaa. Tässä innossamme olla globaaleja ja uudistumiskykyisiä piilee kuitenkin myös vaaroja. Eräs niistä on yhteisen suomalaisen omaisuuden yksityistäminen ja vieminen markkinoille.

Maamme puhtaat ja runsaat vesivarannot kiinnostavat kansainvälisiä sijoittajia. Niiden merkitys ei tule heikentymään, vaan kaiken todennäköisyyden mukaan vetemme kiinnostavat yhä enemmän sitä mukaa, kun ympäristöongelmat pahenevat monilla tiivisti asutuilla seuduilla. Meidän on suojeltava kansallisia vesivarojamme ja estettävä kaikki niiden yksityistämiseen tähtäävä toiminta.

Minulle vihreät arvot ovat aina olleet tavallisten suomalaisten arvoja. Yhteisten kaikille kuuluvien hyödykkeiden tulee olla demokraattisesti valittujen päättäjien arvioinnin kohteena. Markkinat toimivat hyvin siellä mihin ne luonnollisesti sopivat, mutta puhtaan veden ja vesihuollon kaltaisiin asioihin yksityistämishuumaa ei saa päästää.

On tärkeää, että yhteishyödykkeistä vastaa ensikädessä henkilöt, jotka ovat mahdollisimman puolueettomia ja ajattelevat ensisijaisesti kuntalaisten ja kansalaisten etua. Pohjoismaalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut terveelle sekoitukselle valtiollista, kunnallista ja yksityistä ohjausta. Sille periaatteelle nojaten voimme rakentaa uutta Suomea ilman, että luovumme meille kaikista tärkeimmistä arvoista. Vesi kuuluu kaikille.

 

Eero Eloranta

Eero Eloranta

Kuopion veden johtokunnan puheenjohtaja