Panostetaan kouluihin. Kuopioon saadaan ensi vuonna lisää koulupsykologeja. Tämä satsaus on tarpeellinen, sillä emme ole pysyneet oppilashuoltolain edellyttämällä tasolla kuraattori- ja psykologipalveluissa. Panostusta kannattaa tehdä sinne missä lapset ja nuoret valmiiksi ovat. Vihreiden kaupunginhallituksen jäsen Harri Auvinen on esittänyt koulujen sijaisjärjestelmään panostusta ensi vuodelle. Sijaisten saannin helpottaminen auttaa muitakin luokkia kuin sitä yhtä josta opettaja on poissa, sillä ilman sijaista joudutaan luokkia yhdistämään yhden opettajan vastuulle tai siirtelemään koulunkäynnin ohjaajia ryhmästä toiseen.

Valtuustoryhmä teki viime keväänä valtuustoaloitteen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä. Asiaa ollaan valmistelemassa ja viranhaltijat suhtautuvat myönteisesti esitykseen. Tämän tavoitteen eteen jatkamme työtä ja esitämme palautusta jo talousarvioon ensi vuodelle. Lapsia ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan vanhemman työllisyystilanteen perusteella.

Olemme huolissamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta. Erikoissairaanhoidon menot kasvavat, kun lapset ja perheet eivät saa riittävää tukea nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Näiden palvelujen saatavuutta täytyy parantaa, emme voi siirtää kaikkea erikoissairaanhoitoon. Tämä satsaus vähentäisi myös erikoissairaanhoidon kustannuksia, laskua joka meille tulee joka tapauksessa maksettavaksi.

Kuopio on tekemässä isoja investointeja erilaisiin hankkeisiin. On tärkeää panostaa muun muassa liikunnan ja kulttuurin harrastamisen edellytyksiin sekä elinkeinoelämän mahdollisuuksiin jotta Kuopio voi kehittyä ja kasvaa. Investointeja erilaisiin hankkeisiin ei voida kuitenkaan tehdä peruspalveluiden kustannuksella, vaan tarvitsemme vastuullista taloudenpitoa.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii meitä myös kaupunkitasolla tekemään toisin. Kuopion hiilineutraaliustavoite vuodelle 2050 on toivottomasti aikaansa jäljessä, tarvitsemme kunnianhimoisemmat tavoitteet. Tässä voisimme ottaa mallia vaikka naapuristamme Joensuusta, jonka tavoitevuosi on 2025. Kaupunkipyöristä ja fiksun liikkumisen kehittämisestä voimme olla ylpeitä, jatkossa haluamme että Kuopio ottaa myös hankinnoissa huomioon niiden ilmastovaikutukset ja elinkaaren. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että tällä hetkellä Kuopiossa on meneillään monta resurssiviisauteen tähtäävää hanketta jotka ovat kunnianhimoisempia kuin asettamamme tavoitevuosi. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii meitä ottamaan ilmastovaikutukset huomioon kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kuopion Vihreä valtuustoryhmä