Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Kuten edellä on jo todettu, tämä on historiallinen talousarvio hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023. Vaikka perusturvan ja terveyden palvelut poistuvatkin nyt keskuudestamme, ei pidä unohtaa, että hyvinvointialueiden kanssa on paljon yhteistä tekemistä. Esimerkkinä terveiset hyvinvointialueen ikäihmisten ja hoivan lautakunnasta: ikääntyvien määrä nousee jatkossakin ja vanhusten sekä hoivaa tarvitsevien kaupunkilaisten asumisen ratkaisuja on pohdittava yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Talousarviokirjan rakenne on sellainen, johon toivoisi parannusta: onko tämä oikeasti sellainen asiakirja, josta valtuutetut voivat päätellä, että mistä me oikeastaan päätämme? Tästä talousarviokirjasta puuttuvat vaikutusten arvioinnit, kirjassa kuvataan lähinnä toimenpiteitä, ei talousarviopäätösten vaikutuksia. 

Koulutus ja varhaiskasvatus muodostavat suurimman palvelualueen ensi vuonna. Lasten ja nuorten koulutus on panostus tulevaisuuteen, Kuopio on hyvä paikka kasvaa ja oppia. Siksipä toivoisin talousarvioon realistista lapsivaikutusten arviointia.

Riskien hallintaa on kuvattu hyvin. Tässä maailmanajassa on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että ymmärrämme riskit ja osaamme varautua. Ehdottaisin lisättäväksi riskien listaan pysyväksi kohdaksi ilmaston lämpeämisen ja luontokadon aiheuttamat riskit. 

Toki parempi on, että yhdessä ehkäisisimme luontokatoa. Talousarviokirjassa on ansiokkaasti kuvattu jo toimenpiteitä luontokadon ehkäisemisesi ja mittareita, mutta tarvitaan myös tekoja. Luonnn monimuotoisuusohjelman päivityksen jälkeen on tehtävä metsäohjelman päivitys, muuten toinen käsi ei tiedä mitä toinen tekee.

Ei ne suuret tulot vaan ne pienet menot. Energiansäästötoimenpiteitä on onneksi aloitettu – ja vihreä siirtymä on tässä maailman tilanteessa todella järkevää ja toivommekin lisää aurinkopaneeleita kaupungin kiinteistöjen katoille, toivomme lisää puun korkeamman jalostusasteen tuotteita ja puurakentamista. Kaadettu puukin sitoo hiiltä, jos siitä valmistetaan esimerkiksi pitkäikäisiä julkisia rakennuksia.

Hyvä yleisö! Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää. Tarvitsemme yhteisöllisyyttä, se lisää hyvinvointia. Eläkeläisten harrastamisen mahdollistaminen on tärkeää, siitä olemme herttaisen yksimielisiä. Mutta asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden tukeminen pitää tehdä yhdenvertaisesti ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä noudattaen. Jos kaupungin tilojen käytössä lähdetään maksuttomuuden linjalle, niin mielestäni maksuttomuus pitäisi toteuttaa koko kaupungin alueella, kaikille toimijoille. Hyvinvoinnin palvelualueen tulovirran ehtyminen siitä seuraisi. Kun mikään ei kuitenkaan ole ilmaista, niin siinä tapauksessa maksu lankeaisi veronmaksajille. Veronkorotuksia ei ole mahdollista tehdä ensi vuodelle ja nytkin käsiteltävän talousarvion johdosta kaikille palvelualueille tulee sopeutustarvetta. Yhtälö on siis vaikea, mutta koettakaamme etsiä siihen yhdessä ratkaisua.

Kannustimia tarvitaan monella tasolla. Kuopiossa hiljattain vieraillut Satu Hassi kertoi poliittisen uransa vaiheista ja kertoi tehneensä ensimmäisen valtuustoaloitteensa biojätteen erilliskeräyksen aloittamisesta Tampereella. Aloitteelle hymisteltiin ja vähän ehkä naureskeltiinkin. Nyt biojätteen erilliskeräys on arkipäivää ja Kuopion kaupungin tavoitteen onkin lisätä biojätteen lajittelua. Toivottavasti tämä etenee, ja ehkä voisimme miettiä kannustimia tai vaikka taloyhtiöiden välisiä kilpailuja biojätteen keräyksen lisäämiseksi. 

Lopuksi on todettava kaiken maailmalla tapahtuvan myllerryksen keskellä, että Kuopiolla menee oikeasti todella hienosti, ja meillä on hieno kaupunki. Kiitos virkamiehille valmistelusta ja valtuutettukollegoille yhteistyöstä. 

Marja Berg

Marja Berg

valtuustoryhmän puheenjohtaja