Taito Taskinen kiinnittää ansiokkaasti huomiota ilmastonmuutokseen ja tämän uhkiin mielipidekirjoituksessaan sekä pohtii Kuopion Vihreiden kantaa Finnpulp-hankkeeseen (SS 4.8.). Vihreillä ei ole Finnpulp-hankkeeseen, eikä muihinkaan asioihin liittyen ryhmäkuria. Nykyisessä Vihreiden valtuustoryhmässä kannat Finnpulp-hanketta koskien jakaantuvat.

Huoli Kallaveden tilasta on kaikille Kuopion Vihreille yhteinen ja olemme julkisessa keskustelussa korostaneet jätevesien käsittelyn merkitystä. Kuopion Vihreät kuitenkin myös pohtivat, että riittävätkö tiukatkaan luparajat liiallisten vesistövaikutusten estämiseen. Ympäristöluvassahan määritellään sallittu vesistökuormituksen taso. Yhteisenä huolenaiheena on, että Finnpulpin rakentamisen myötä Kallaveden tila saattaa heiketä sen luontoa, virkistyskäyttöä ja matkailuelinkeinoa uhkaavalla tavalla. Mikäli hanke toteutuu, on selvää, että vedenpuhdistusteknologian kehittäminen on keskeisessä roolissa tehtaan ympäristövaikutusten hallinnassa.

Ilmastonmuutoksen huomioimista Kuopion Vihreät ovat tehostaneet muun muassa tiukentamalla kaupunginvaltuustossa vuonna 2009 käsiteltyä ilmastopoliittista ohjelmaa. Ohjelman seurauksena muun muassa ilmasto- ja vesistöpäästöjen kannalta haitallisen turpeen käyttöä sähkön- ja lämmöntuotannossa on merkittävästi vähennetty. Mielestämme kaupungin tulisi saavuttaa hiilineutraalius selvästi ennen kaupungin strategiassa mainittua vuotta 2050. Ehdotimme tavoitteeksi vuotta 2035, joka sekin on myöhään. Kävimme tästä neuvotteluita viime syksynä muiden valtuustoryhmien välillä, mutta toistaiseksi ilman toivottua tulosta. Valtuustossa enemmistö päättää. Valtuustoryhmien välinen yhteistyö onkin ensiarvoisen tärkeää siinä, että ympäristöasiat otetaan huomioon päätöksenteossa.

 

Petri Nieminen

Petri Nieminen

varavaltuutettu

Harri Auvinen

Harri Auvinen

kaupunginhallituksen jäsen

Marja Berg

Marja Berg

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Aarni Mustonen

varapuheenjohtaja, Kuopion Vihreät ry