SavilahtiKuopion Vihreät haluaa rakentaa kaupunkia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla ja läpinäkyvällä päätöksenteolla.

  • Vihreät toimii työsuhteiden vakiintumisen puolesta. Se tuo turvallisuutta sekä työntekijöille että palveluiden käyttäjille ja parantaa Kuopion haluttavuutta työnantajana.
  • Luontoarvoiltaan korvaamattoman Puijon matkailupalveluita kehitetään sen ainutlaatuisen ympäristön ehdoilla.
  • Vihreät edistää luonnonvarojen vastuullista hyödyntämistä, joka ei sisällä uraanihankkeita tai ympäristöarvoiltaan merkittävien soiden valjastamista turvetuotantoon.
  • Kuopion kaupungin tulee tukea myös vapaata kansalaistoimintaa ilman halvaannuttavaa byrokratiaa.
  • Siilinjärvi–Kuopio–Suonenjoki -alueen raideliikennettä on kehitettävä tukemaan työssäkäyntiä.
  • Maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja palvelujen uudenlaiset toimittamisen tavat turvaavat parhaiten kyläkeskusten palvelut.
  • Laajeneva Kuopio tarvitsee uudenlaista demokratiaa, jossa kuntalaiset osallistuvat päätöksentekoon vaalien välilläkin. Kaupungin palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti.
  • Tiedonsaamista ja mahdollisuuksia osallistua päätösten valmisteluun lisätään internetiä hyödyntäen.
  • Vihreiden luottamushenkilöt ilmoittavat sidonnaisuutensa, jotta kuntalaiset saavat tietää, ketä he päätöksenteossa edustavat.